Obavještavamo Vas da će nacrti RP “Mahale-Medrese” i RP “Mahale – Kovači” biti izloženi na javni uvid u periodu od 29. jula do 15. septembra 2013. godine u ulaznom holu objekta “A” Općine Stari Grad Sarajevo. Javna rasprava održat će se 16. septembra 2013. godine sa početkom u 16 sati u velikoj sali Općine Stari Grad Sarajevo. Pozivaju se svi zainteresirani građani da prisustvuju javnom uvidu i javnoj raspravi o ovim planskim dokumentima

.footer-social22 { top: 5px; left: 0; right: 0; text-align: center; float: left; position: relative; }