Obavještavaju se zainteresovani građani i pravna lica da je Nacrt Regulacionog plana „Sokolje” izložen na javni uvid od 14.01. do 13.02.2016. godine u terminu od 08.30 do 15.00 sati u prostorijama MZ „Naselje heroja Sokolje“ i MZ „Zabrđe“, ulica Numan Paše Ćuprilića broj 17.

Javna rasprava će se održati 16.02.2016. godine (utorak) u 17.00 sati u sali Općinskog vijeća Općine Novi Grad Sarajevo (ulica Bulevar Meše Selimovića, broj 97)