Do 13.04.2007. godine, radnim danom od 9.00 do 15.00 sati, zainteresirani građani mogu obaviti javni uvid u Nacrt Regulacionog plana Gradski centar "Marijin Dvor" u prostorijama M.Z. "Marijin Dvor – Crni Vrh", ul. Dolina 7.

Javna rasprava o ovom planskom dokumentu održat će se 16.04.2007. godine s početkom u 17.00 sati u prostorijama Općine Centar – sala Općinskog vijeća.

Izvor: Gradska uprava