Obavještavamo Vas da će se Nacrt odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana „KANARA” staviti na Javni uvid u periodu od 01.07.-31.07.2015. godine, svakog radnog dana u vremenu od 10.00 do 14.00 sati u prostorijama MZ „HRASNO BRDO”, u ulici Azize Šaćirbegović, broj 122.

O terminu i mjestu održavanja Javne rasprave građani će biti informisani naknadno.

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnom uvidu o ovom planskom dokumentu.