Obavještavamo Vas da će se Javni uvid o Nacrtu Regulativnog plana „Jarčedoli” odvijati u ulaznom holu objekta „A” Općine Stari Grad Sarajevo u razdoblju od 24.01. do 24.02.2015. godine.

Javna rasprava održat će se 25.02.2015. godine u 16.00 sati, u velikoj dvorani Općine Stari Grad Sarajevo.

Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče javnom uvidu o ovom planskom dokumentu.