Gradska uprava Grada Sarajeva  obavještava  građane da je Skupština Kantona Sarajevo 29. juna 2015. godine utvrdila Nacrt B faze Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine, sa Nacrtom odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Prostornog plana KS za period od 2003. do 2023. godine, te isti uputila na javni uvid i raspravu.

Javni uvid u navedene dokumente može se izvršiti u:

– OPĆINI STARI GRAD u periodu od 03. augusta do 03. oktobra 2015. godine,
u ulaznom holu objekta C (velika sala) i u holu objekta B (ulaz u Općinu);

– OPĆINI CENTAR SARAJEVO u periodu od 03. augusta do 02. oktobra 2015. godine, svakog radnog dana od 9.00 do 15.00 sati,  u Velikoj sali Općine;

– OPĆINI NOVO SARAJEVO u periodu od 03. augusta do 02. oktobra 2015. godine, svakog radnog dana od 11.00 do 13.00 sati, u Centru za dozvole – šalter sala Općine Novo Sarajevo;

– OPĆINI NOVI GRAD SARAJEVO u periodu od 04. augusta do 03. oktobra 2015. godine, svakog radnog dana od 8.30 do 15.00 sati, u holu Općine.

Nakon završetka javnog uvida, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo će organizovati javnu raspravu, o čemu ćemo blagovremeno informisati javnost.

Molimo Vas da putem Vaše medijske kuće objavite ovu informaciju.