Obavještavamo Vas da će se Nacrt Regulacionog plana „Park šuma Mojmilo“ staviti na javni uvid u periodu od 30.01. do 06.03.2013. godine, svakog radnog dana u terminu od 8.30 do 15.00 sati u prostorijama MZ „Švrakino selo II“, MZ „Dobrinja C“ i MZ „Olimpijsko selo“.O terminu i mjestu održavanja Javne rasprave građani će biti informisani naknadno.