Obavještavamo Vas da će se javni uvid u Nacrt Regulacionog plana “Stambena zona Šip“ (područje Općine Centar Sarajevo) odvijati u prostorijama MZ „Betanija –Šip“ (Ul. Dejzina Bikića broj 6), svakim radnim danom od 9.00 – 15.00 h, u periodu od 16.04.2015. godine – 18.05.2015. godine. Javna rasprava održat će se 18.05.2015. godine (ponedjeljak), sa početkom u 16.30 h u prostorijama MZ „Betanija – Šip“.