Zamjenik gradonačelnika Sarajeva Igor Kamočaji primio je danas Waltera Kaufmanna, referenta Fondacije „Heinrich Böll Stiftung“ iz Berlina za Jugoistočnu Evropu, Istočnu Evropu i Kavkaz, i Mirelu Grűnther-Đečević, direktoricu Ureda ove fondacije za Bosnu i Hercegovinu, s kojima je razgovarao o ekološki održivom urbanom razvoju grada. Predstavnici Fondacije „Heinrich Böll Stiftung“, bliske njemačkoj Stranci Zeleni, interesirali su se za aktuelnu poziciju Grada Sarajeva, kao i za projekte Grada, koji se tiču ekološke i socijalne održivosti. Prema riječima Kaufmanna, Fondacija se bavi razvojem i planiranjem prostora iz dva razloga: prvi je u vezi s pitanjem okoliša (transport, zagađenje, voda i dr.), a drugi, mnogo važniji, tiče se demokratizacije kroz participaciju građana u iniciranju i kreiranju projekata.Zamjenik gradonačelnika Kamočaji istaknuo je da je u cilju poboljšanja kvaliteta života svojih građana Grad Sarajevo zajedno sa Podgoricom, Skopljem, Zagrebom i njemačkim gradom Freiburgom pokrenuo projekat energetske efikasnosti, potom sa općinama projekte zaštite vodotokova, a  u partnerstvu sa nevladinim sektorom – projekte zaštite zelenih površina. Dogradonačelnik je predstavnika Fondacije „Heinrich Böll Stiftung“ upoznao i sa aktuelnim problemima s kojima se suočava Grad Sarajevo kao institucija, posebno kada su u pitanju nadležnosti. „Jedino u Sarajevskom kantonu se još uvijek ne primjenuje Zakon o principima lokalne samouprave. Sadašnja gradska administracija bori se da taj zakon zaživi, jer bismo se povratom nadležnosti našli u poziciji da konačno uredimo ovaj grad na način kako dolikuje jednoj prijestolnici“.