Gradonačelnik Grada Sarajeva raspisao je Konkurs za dodjelu stipendija iz sredstava Budžeta Grada Sarajeva za 2017. godinu, kojeg možete pogledati na linku http://sarajevo.ba/category/javni-pozivi/.

Stipendije Grada Sarajeva dodjeljuju se za školsku 2016/2017 godinu, a sredstva za realizaciju su obezbijeđena u Budžetu Grada Sarajeva za 2017. godinu, u iznosu od 74.700,00 KM.

Visina mjesečne stipendije iznosi 100,00 KM po učeniku, za školsku 2016/2017 godinu (9 mjeseci).

Konkurs je objavljen na službenoj web – stranici Grada Sarajeva, a prijave se podnose u roku od 15 dana, od dana objavljivanja.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskoj službi za obrazovanje, kulturu i sport, kontakt telefon: 033/443-152.