S ciljem nabavke produkcije i realizacije svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva koja se održava 6. aprila 2014. godine u povodu obilježavanja Dana grada Sarajeva, Gradsko vijeće objavljuje konkurs za izradu idejnog rješenja za izradu scenarija, režije događaja, scenografije, uključujući dizajn svjetla i dizajn zvuka. Od pristiglih prijava izabrat će se tri idejna rješenja koja će se novčano nagraditi.

Konkurs za izradu idejnog rješenja broj 512-5-2-1-6/14 je objavljen u Službenom glasniku BiH – Oglasnik javne nabavke u ponedjeljak, 27.01.2014. godine a može se pogledati i na web stranici Grada Sarajeva na slijedećem linku.

Svi zainteresovani za Konkurs, zahtjev za tendersku dokumentaciju mogu preuzeti/dostaviti poštom na adresu Hamdije Kreševljakovića 3/1, 71000 Sarajevo, telefon 033/277-430 (kontakt osoba Fazila Hadžić), ili putem elektronske pošte gvgs@sarajevo.ba.

Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće je 18.02.2014. godine do 16.00 sati.