Град Сарајево је члан и учествује у раду:

Мрежа медитеранских градова – MedCities

Град Сарајево приступио 13.06.2016.

company_logo

 

 

http://www.medcities.org/

Опис Мреже MedCities: Генерална скупштина Мреже медитеранских градова MedCities, одржана је у Дубровнику 10. i 11. новембра 2015. године. Током сусрета градоначелника Сарајева и Дубровника, Иве Комшића и Андре Влахушића, те представника Мреже медитеранских градова MedCities, који је био уприличен у склопу засједанја Генералне скупштине, иницирано је да Град Сарајево постане пуноправни члан ове организације.

MedCities је мрежа медитеранских градова која тренутно окуплја 36 градова из десет држава са три континента. Основана је у Барцелони 1991. године на иницијативу Програма техничке помоћи Медитерану у области екологије (МЕТАП), као платформа за размјену искустава између градова сјеверне и јужне обале Медитерана. МЕТАП чији је цилј унапређенје околиша у медитеранској регији покренуло је 1990. Свјетска банка, Европска инвестицијска банка, Европска комисија и УНДП (Развојни програм Ујединјених народа).

Цилјеви MedCities-а: С обзиром да је MedCities мрежа медитеранских опћина и градова из различитих земалја, нјен цилј је одрживи урбани развој као начин да се унаприједе услови живота у медитеранској регији.

Главни цилјеви и сврхе мреже су:

  • развити свијест о независности и заједничкој одговорности када је ријеч о политикама одрживог развоја, очуванју околиша и социјалној кохезији Медитеранске регије;
  • ојачати улогу, надлежности и ресурсе (институционалне, финансијске и техничке) локалних администрација у усвајанју и имплементацији политика одрживог локалног развоја;
  • развити свијест грађана и уклјученост у одрживи развој нјихових мјеста и градова;
  • покренути и развити политике за изравну сараднју и партнерство између партнера и других асоцијација.

Пројекти MedCities-a: MedCities судјелује у неколико пројеката. Сваки од нјих односи се на развој способности и пријенос знанја о урбаним питанјима између градова у мрежи. Од 1991. године MedCities је имплентирано неколико пројеката из области екологије и урбаних проблема, а тренутно ова Мрежа судјелује као партнер у неколико различитих пројеката. Сви ови пројекти класифицирани су у складу с четири области рада мреже: отпад, квалитет зрака и мобилност, вода и развој града.

Такођер, градови мреже креирају своје стратешке планове путем пројеката. Категодрије пројеката: урбано планиранје, мобилност и пријевоз, одрживост и пријевоз, одрживост и околиш, запошлјаванје и економски развој, туризам и култура, нове технологије, социјална кохезија, консултације, итд.

_______________________________________________________________________________________

ЛИКЕ – Европски градови и регије за културу

like-logo

 

 

 

 

 

ЛИКЕ је посвећена развоју културних политика у Европи и у својој мрежи окупља низ изабраних представника из разних локалних власти и структура културе. Мрежа ради на изградњи културе Европе, настале на територију који је отворен за што је могуће више области из културе.

Бивши Лес Реконтрес, мрежа европских градова и регије за културу се развила у ЛИКЕ у јануару 2015. године. Од свог оснивања 1994. године, мрежа је одувијек била посвећена својим члановима (125 локалних власти, институција културе и структура из 27 разних европских земаља) и заједничком развоју културних политика и територијалне анимације. Сада са сједиштем у Лилу, наша структура жели оживјети своју амбицију, како би постала јединствена платформа у Европи за сарадњу, расправе и дјеловања на пољу културне политике у градовима, одјељењима, регијама и провинцијама. Њена мисија: постати мјесто сусрета изабраних представника, културних актера и иновативних иницијатива из цијеле Европе, гдје могу настати алати за  најбољу праксу и заједничке пројекте. Другим ријечима, циљ нам је допринијети изградњи културе Европе, од стране територијалних актера, и на тај начин, отворити нове хоризонте могућности и за културу и политике.

Шта ЛИКЕ одређује као своје циљеве:
• Политички учествује у корист заштите и промоције културе;
• Једноставна сарадња између свих актера, грађана и европских власти
• Рад на концерту у циљу низом наших партнера (стручњака, академика, културних мрежа, изабраних представника асоцијација, умјетника и грађана) према култури Европе.

ЛИКЕ је успјешна асоцијација са двадесет година старом баштином иза себе, организујући више од 200 активности и догађаја, са објављене двије публикације. Посљедње, али не и најмање важно ЛИКЕ је богата са јаком посветом учествовања свих актера из разних опсега културе Велике Европе.

Град Сарајево је приступио ЛИКЕ – Европским градовима и регијама за културу (бившем Лес Ренконтресу) 12. марта 2012. године.
_______________________________________________________________________________________


Лига историјских градова (ЛХЦ)

lhc

 

 

Лига историјских градова је непрофитна организација која окупља историјске градове свијета.

Прва свјетска конференција историјских градова одржана је у Кjоту 1987.г., Друга у Фиренци 1988.г., Трећа у Барцелони 1991.године. На Четвртој свјетској конференцији одржаној 1994.године у Кjоту донесена је одлука о оснивању Лиге историјских градова.

На конференцијама у Барцелони и Гирони учесници су се сложили да сваки град има своју историју и да се историјски град дефинише као “град који је поносан на своје јединствено наслијеђе и настоји да га његује”.

Циљ Лиге историјских градова је допринос будућем развоју историјских градова, стална размјена вриједних искустава и информација из различитих области, заједничка истраживања и техничка сарадња, промоција пријатељства и узајамног повјерења међу градовима у свијету, подијељеном политичким и економским сукобима због расних, етничких, културних и вјерских разлика, допринос реализацији свјетског мира као идеалу којем тежи свјетска заједница.

Партнери Лиге су УН-ХАБИТАТ с којим има заједнички циљ међуградске сарадње преко националних граница, ИЦОМОС који, према Конвенцији о свјетском наслијеђу, има међународну улогу да савјетује Свјетски комитет за наслијеђе и УНЕСКО у номинацији нових споменика за Листу свјетског културног и историјског наслијеђа, те ОВХЦ-Организација градова свјетског наслијеђа.

Лига историјских градова укључује 84 града из 55 земаља.

Град Сарајево је примљен у чланство Лиге 14. октобра 2009. године на састанку Главног одбора, одржаном у јапанском граду Нари.

http://www.city.kyoto.jp/somu/kokusai/lhcs/renmeifront.htm

_______________________________________________________________________________________

Свјетска унија олимпијских градова УМВО

umvo

 

 

 

Свјетску унију олимпијских градова основали су град Атина, домаћин I и XXVIII Олимпијаде, и град Лозана, олимпијска пријестолница. То је непрофитна асоцијација под контролом Швицарског грађанског закона са сједиштем у Лозани, сједишту Међународног олимпијског комитета (МОК). Свјетска унија олимпијских градова основана је 2. децембра 2008. године. Град Сарајево учествује у раду Свјетске уније од 2008. године, а  приступио јој је 21. октобра 2009. године.

Унија се састоји од активних чланова, придружених чланова, позваних чланова и почасних чланова:

Активни чланови: Градови који су били домаћини или су у процесу организовања олимпијских игара. Активни чланови су чланови Генералне скупштине Уније.

Придружени чланови: Градови које је одабрао МОК као службене кандидате за организовање олимпијских игара

Почасни чланови: Лица која је признао МОК као она која су пружила значајне услуге организацији олимпијских игара и олимпијског покрета

Позвани чланови: Градови који не могу да буду активни чланови или придружени чланови, али су показали посебан интерес и допринос Олимпијском покрету и његовим вриједностима.

Циљеви Уније су:

– Размјена искустава и знања између градова организатора олимпијских игара и кандидатских градова за олимпијске игре у консултацији са МОК-ом
– Пружање знања, искустава и опште помоћи кандидатским градовима у циљу обезбјеђења успјеха олимпијских игара
– Проучавање утицаја олимпијских игара на градове домаћине у консултацији са МОК-ом, посебно у смислу дугорочне одрживости
– Промовисање олимпијских градова као међународних центара за развој спортских активности и културе
– Пружање видљивог доказа образовних карактеристика олимпијског покрета
– Реализовање културних акција у вези са функционисањем олимпијских институција
– Подршка градским олимпијским иницијативама које се односе на заједничке напоре у корист мира.

Унија одржава генералну скупштину сваке двије године, а по потреби и раније. Члан Уније се постаје прихваћањем Статута и преузимањем обавезе плаћања чланарине у износу од 5.000 евра на годишњем нивоу.

Веб страница:  http://www.olympiccities.org/

_______________________________________________________________________________________

EUROCITIES

c_eurocities

 

 

 

Еurocities је мрежа европских градова. Град Сарајево је на Генералној скупштини одржаној у Лyону 22.11.2005. примљен у својству придруженог члана.

Циљеви Мреже: успостављање сарадње између европских  градова и институција европских власти у Стразбуру и Бриселу у консултативном смислу, заступање заједничких интереса у процесу одлучивања у институцијама ЕУ, као и реципрочних интереса у оквиру било којег подручја који се односи на институције ЕУ.

Службена wеб страница: www. еurocities.org

_______________________________________________________________________________________

Међународна асоцијација градова носилаца поруке мира (ИАПМЦ)

iapmc

 

 

 

 

Међународној асоцијацији градова носилаца поруке мира (ИАПМЦ) Град Сарајево је приступио на XVIII Генералној скупштини ИАПМЦ, одржаној од 1. до 4. септембра 2005. у Словењ Градецу.

Циљеви ИАПМЦ: јачање улоге градова у креирању културе мира у свијету, промоција разумијевања међу људима, промоција солидарности, његовање духа мира, толеранције и мултикултуралног уважавања, супротстављање рату и сиромаштву, борба против употребе нуклеарног наоружања и других  убојитих средстава.

Службена wеб страница: www.iapmc.org

_______________________________________________________________________________________

Мрежа Градоначелници за мир (Мејорс фор пис)

mayors-for-peace

 

 

Мрежа Градоначелници за мир основана је 1982. у Њујорку на иницијативу тадашњег градоначелника Хирошиме уз подршку градоначелника Нагасакија.

Године 1990. регистрована је као невладина организација с програмом који, уз потпуну подршку УН-а, промовише трајни мир у свијету и солидарност градова у потпуној забрани нуклеарног наоружања до 2020. године.

Градоначелници за мир настоје подићи међународну свијест о потреби укидања нуклеарног оружја, доприносе остварењу истинског и трајног мира у свијету, дјелују на елиминирању глади и сиромаштва, помажу избјеглицама, подржавајући људска права, заштиту околиша, и рјешавајући друге проблеме који пријете мирном суживоту људи.

Ова Мрежа одржава Генералну конференцију сваке четири године, док се Извршна конференција сазива по потреби.
Секретаријат је смјештен у Хирошими.

Градоначелнике за мир чини 6.991 град из 161 земље и региона, који изражава подршку укидању нуклеарног оружја, а међу њима су и бх. градови/општине: Бања Лука, Бановићи, Пале-Прача, Сарајево, Сребреница, Сребреник, Тешањ, Велика Кладуша, Витез и Зеница.

Град Сарајево је постао члан 2004. године, а 2015. године именован је Извршним чланом и Водећим градом „Градоначелника за мир“ у БиХ, који ће промовисати проактивне и независне активности прилагођене региону.

_______________________________________________________________________________________

Европска коалиција градова против расизма (ЕЦЦАР)

eccar

 

 

Европска коалиција градова против расизма (ЕЦЦАР) основана је у Барцелони 1998. године са циљем промовисања културе људских права на локалном и међународном нивоу. Град Сарајево учествује у раду Коалиције од 2002. године, док је 10. децембра 2004. године приступио Коалицији.

Циљеви Коалиције: борба против расизма, дискриминације и ксенофобије у градовима, промовисање једнакости становника градова без обзира на расу, боју, наслијеђе, етничко поријекло и обезбјеђивање слободе, једнакости, права и достојанства за све,интеграција Акционог плана Коалиције у општинске и  градске стратегије и политике.

Службена wеб страница: http://portal.unesco.org

_______________________________________________________________________________________

Мрежа балканских градова (БАЛЦИНЕТ)

balcinet

 

 

 

 

 

Мрежа балканских градова БАЛЦИНЕТ основана је у Солуну 2001. године а удружује веће градове Балкана (32) из осам држава, међу којима је 8 главних градова, у циљу унапређења сарадње градова у региону.

Град Сарајево учествује у раду БАЛЦИНЕТ-а од 2002. године.

Циљеви БАЛЦИНЕТ-а: унапређење добрих комшијских односа путем културне, привредне и међууниверзитетске сарадње, приступање европским фондовима кроз заједничке пројекте, промоција региона у свијету и сваког појединачног града, афирмација заједничких, али и специФичних локалних културних вриједности, размјена искуства.

Службена веб страница- www.balcinet.org

_______________________________________________________________________________________

Мрежа здравих градова Свјетске здравствене организације (WХО)

euro-who

 

 

 

Мрежа здравих градова Свјетске здравствене организације (WHО) удружује градове из цијелог свијета опредијељене за унапређење здравља становништва.
Град Сарајево је, Закључком Градског вијећа од 28.02.2001. године, покренуо процес прикључења чланству овој Мрежи.

Циљеви Мреже: унапређење здравља људи путем здравог урбаног планирања, побољшање квалитета живота рањивих група становништва укључујући лица у трећој животној доби, квалитетно збрињавање и укључивање у живот ратних инвалида, цивилних жртава рата и становништва које је трауматизовано током и након завршетка ратних дешавања.

Службена wеб страница: www.euro.who.int

_______________________________________________________________________________________

Унија главних градова Централне и Југоисточне Европе (УЦСЕЕЦ)

ucseec

 

 

 

Унија Централне и Југоисточне Европе (УЦСЕЕЦ) удружује главне градове Југоисточне Европе и град Беч у реализацији  заједничког циља, трајног мира у региону.

Град Сарајево је приступио Унији на V Конференцији одржаној у Београду 23. и 24. априла 2001. године.

Основни циљ Уније: успостављање трајног мира и стабилности у региону путем сурадње главних градова у атмосфери разумијевања, солидарности и дјеловања у  рјешавању свих питања од заједничког интереса.

Службена веб страница: www.cseecunion.org