Prije 23 godine, u noći sa 25. na 26. august zapaljena je sarajevska Vijećnica, jedan od najznačajnijih arhitektonskih, kulturnih i civilizacijskih monumenata Evrope. U roku od samo nekoliko sati, ispaljivanjem zapaljivih projektila sa agresorskih položaja, izgorjelo je oko 80% knjižnog fonda i dokumenata Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH koji svjedoče o historiji BiH, te zgrada u cjelini, od podova do kupole i krovne konstrukcije. Paljenje i uništavanje Vijećnice je barbarski čin koji je proveden pod opsadom grada koja je trajala preko 1.400 dana. Pri tome je ubijeno oko 11.000 građana, od toga oko 1.500 djece. Na Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom, 09. maja prošle godine, Vijećnica, simbol Sarajeva i Bosne i Hercegovine, nakon 18 godina obnove, ponovo je otvorena. Hiljade turista i građana imalo je i ima priliku vidjeti jedinstvenu ljepotu ovog objekta.

Vijećnica je odolijevala vremenu, preživjela jedan Balkanski i dva svjetska rata. Njena gradnja je započela davne 1892. godine, a završena 1894. Obnova Vijećnice je počela 1996., stotinu godina nakon njenog otvaranja i rađena je po projektu projektanata Smaje Mulaomerovića i Ferhada Mulabegovića, koji su za to svoje djelo prošle godine dobili Šestoaprilsku nagradu Grada Sarajeva. Obnova se odvijala u četiri faze. Prve dvije su zaštitile objekat od daljeg propadanja i statički ga stabilizirale horizontalno i vertikalno. Treća faza je obuhvatila grube građevinske radove, unutrašnje i vanjske, te rekonstrukciju i restauraciju fasade. Četvrta je obuhvatila unutrašnje zanatske radove i rekonstrukciju enterijera, što je bio najzahtjevniji posao u cijeloj obnovi. Prvu fazu je finansirala Vlada Republike Austrije, drugu fazu Evropska unija, treću fazu Kraljevina Španije, Mađarska, te mnogobrojni donatori gradovi, ambasade, biblioteke, udruženja. Četvrta i najskuplja faza je finansirana iz IPA fondova Evropske unije. Za sve ovo vrijeme  Grad Sarajevo, odnosno Gradska uprava je lider u pokretanju obnove Vijećnice i glavna domaća institucija preko koje se obnova odvijala.