Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na danas održanoj 35. sjednici, kojom je predsjedavao Suljo Agić, predsjedatelj Gradskog vijeća, usvojilo Odluku o razrješenju članice Povjerenstva za spomenike, te člana Odbora za informatiku i telematiku, stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva. Također, usvojena je Odluka o izboru novih članova ovih radnih tijela. Daljnji rad Gradskog vijeća je nastavljen usvajanjem Odluke o postavljanju spomen ploče Mišić Samiru, kao spomen obilježja od značaja za Grad Sarajevo u krugu Policijske akademije na Vracama.

Na današnjoj sjednici, gradski vijećnici su razmatrali dvije odluke vezane za regulativne planove. Tako je Gradsko vijeće usvojilo Odluku o usvajanju Regulativnog plana „Stambena zona Šip“ (područje Općine Centar Sarajevo) s Odlukom o provedbi iste, čime su, između ostalog, stvoreni planski uvjeti za novu izgradnju, integraciju zatečenog građevinskog fonda, uz mogućnost intervencija na postojećim objektima, te opremanje područja odgovarajućom društvenom, prometnom, energetskom i komunalnom infrastrukturom. Usvojena je i Odluka o  pristupanju izradi Regulativnog plana „Kvadrant C – Marijin Dvor“, kako bi se preispitala važeća planska rješenja. 

U nastavku su gradski vijećnici usvojili Odluku o Danu otvorenih vrata za udruge i fondacije u gradu Sarajevu, te predloženi zaključak Odbora za društvene djelatnosti. Cilj održavanja Dana otvorenih vrata je transparentno i kvalitetno održavanje partnerskih odnosa s predstavnicima udruga i fondacija u smislu Sporazuma o suradnji između Grada Sarajeva i organizacija civilnog društva koje djeluju na području Grada Sarajeva. Dan otvorenih vrata održavat će se jednom godišnje, povodom 6. travnja – Dana Grada Sarajeva, te će se pružiti mogućnost organizacijama civilnog društva da, između ostalog, predstave svoje projekte i programe, kako bi se proizveli što bolji rezultati suradnje i partnerskog odnosa Grada Sarajeva i organizacija civilnog društva.

Na današnjoj sjednici, nakon rasprave, usvojena je Odluka o plaćama i naknadama u tijelima Grada Sarajeva dopunjena rješenjima iz prihvaćenih, odnosno usvojenih amandmana.

U nastavku sjednice, poslije rasprave, predlagatelj je povukao Izvješće o aktivnostima Grada Sarajeva u području suradnje u inozemstvu u 2015. godini, kako bi ga dopunio i ponovo ponudio na razmatranje za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća.

Razmatrano je i usvojeno Izvješće o realizaciji projekta stipendiranja učenika osnovnih i srednjih škola za 2015. godinu.

Zatim je Gradsko vijeće, razmatralo Izvješće o aktivnostima na Projektu „Revitalizacija Trebevićke žičare“ koji je, poslije rasprave predlagatelj, također povukao.

Dalje su, gradski vijećnici, razmotrili Nacrt Odluke o upravljanju i zaštiti objekta Vijećnice, te ga svojim zaključkom, uputili u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

[WPIMPINLINE:35.%20sjednica%2002.jpg]

Gradsko vijeće je primilo k znanju Informaciju za 2015. godinu o aktivnostima Grada Sarajeva u okviru međunarodnih asocijacija čiji je član, te Informaciju o provedbi deratizacije i dezinsekcije javnih površina i korita rijeke Miljacke.

Također, primljena je k znanju i  Informacija o načinu realizacije i osiguranja sredstava za održavanje EYOF-a u 2019. godini, a s ciljem što uspješnije pripreme, organizacije i realizacije ovog izuzetno značajnog projekta, te je usvojen predloženi zaključak Odbora za društvene djelatnosti kojim se upućuje zahtjev premijeru Kantona Sarajevo da, zajedno s Gradonačelnikom, zakaže sastanak na kome će sudjelovati odgovarajući predstavnici Grada Sarajeva i direktor EYOF-a, premijer Kantona Sarajevo, mjerodavni ministri i direktori poduzeća koji upravljaju potrebnim borilištima i objektima potrebnim za realizaciju EYOF-a, a kako bi se definirao program ulaganja i preuzele odgovarajuće obveze i od strane navedenih subjekata.

[WPIMPINLINE:35.%20sjednica%2003.jpg]

Na kraju su upućena određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative. Tako je, između ostalih, gradski vijećnik Miro Lazović, zamjenik predsjedatelja Gradskog vijeća, uputio inicijativu, da se pokojnom američkom diplomati Richardu Holbrookeu, adekvatnim spomen obilježjem, oda priznanje za njegov nesebičan angažman, tijekom agresije na Bosnu i Hercegovinu, u postizanju Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim je uspostavljen mir u BiH. Inicijativu su podržali gradski vijećnici i time je postala inicijativom Gradskog vijeća.

[WPIMPINLINE:35.%20sjednica%2004.jpg]

Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
tel: 033/216 659
fax: 033/217 546
e-mail: pr-gradskovijece@sarajevo.ba