Radovi na izgradnji prve faze „gradske“ biciklističke staze na području općine Novi Grad, teku prema planiranoj dinamici. Jedan od trenutno najznačajnijih infrastrukturalnih gradskih projekata, Grad Sarajevo realizira zajedno sa Direkcijom za putove Kantona Sarajevo.Tokom ovog mjeseca uposlenici firme „Step“ d.d. Sarajevo sa staze su izmjestili dva semafora, te ih postavili uz biciklističku stazu. Sa staze je također premješteno i autobusko stajalište, koje se nalazi preko puta tramvajske stanice Alipašin Most.

Planira se izmještanje tri stuba kontaktne mreže preko puta GRAS-a. U toku su dogovori sa KJKP „Park“ oko izmještanja dva stuba javne rasvjete sa staze: jedan kod zgrade Općine Novi Grad, a drugi na Otoci. Objavljen je i javni poziv za izbor izvođača za postavljanje novih semafora na svakoj raskrsnici dužinom biciklističke staze.

U završnoj fazi je skidanje horizontalne signalizacije od plastičnog materijala na mjestima prelaza biciklističke staze preko kolovoza koji će biti obilježeni plavom bojom.

[WPIMPINLINE:100566%20izmj%20stajaliste.jpg]

Kad je riječ o nastavku izgradnje „gradske“ biciklističke staze dijelom općine Novo Sarajevo, nedavno je dogovoreno da projektanti sa Zavodom za planiranje KS dogovore detalje, nakon čega bi se trebalo pristupiti izradi idejnog projekta. Tamo gdje prostor bude dozvoljavao radit će se izvedbeni projekat, čime će se stvoriti preduslovi za izgradnju biciklističke staze u ovoj gradskoj općini. Zna se da će neke dionice buduće staze morati dijeliti biciklisti i pješaci, dok se neke građevine u perspektivi, ne uklone.

[WPIMPINLINE:100567%20stup%20javne%20rasv%20kod%20opcine.jpg]

Nakon usaglašavanja Zavoda i projektanata, neće biti ni jednog argumenta da Općina Novo Sarajevo ne izda potrebne dozvole. Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo već je dalo pozitivno mišljenje.

[WPIMPINLINE:100658%20kontak%20mreza.jpg]