Na inzistiranje gradonačelnika Sarajeva Ive Komšića, intenzivirani su radovi na izgradnji prve faze biciklističke staze na području općine Novi Grad, u duljini od 2,12 kilometara. Staza će prolaziti obostrano – Bulevarom Meše Selimovića i dijelom Zmaja od Bosne, od Nedžarića do mosta na Otoci. Tako će na ljeto, Općina Novi Grad biti prva općina u BiH, koja će imati izgrađenu biciklističku stazu po europskim standardima. Radnici KJKP „Rad“, prema planiranoj dinamici, izvode zemljane radove, koji podrazumijevaju skidanje asfalta, postavljanje tampona i ivičnjaka. Trenutno ove radove izvode na trasi duž Bulevera Meše Selimovića, od pijace Heco do RTV doma, s tim da će uskoro nastaviti s izgradnjom staze do Otoke.

Planirano je da se, čim se steknu vremenski uvjeti, postavi pigmentirani asfalt, koji se zbog svoje kvalitete uglavnom koristi kao podloga za biciklističke staze. Duž staze previđena je i horizontalna signalizacija, a moći će se koristiti i usluge bežičnog interneta (WI-FI).

[WPIMPINLINE:9796.jpg]

U međuvremenu, Općina Novi Grad, koja maksimalno i učinkovito pruža svu potrebnu administrativnu potporu, izgradit će dva odmorišta duž staze na području svoje općine.

Po okončanju prve faze, planirana je izgradnja biciklističke staze kroz općine Novo Sarajevo i Centar, do mosta Skenderija.

[WPIMPINLINE:9797.jpg]

Ukupna duljina staze prema projektu, koji po prvi put tretira biciklistički promet u gradu Sarajevu,  je sedam kilometara. Izradu projekta i izvođenje radova zajedno financiraju Grad Sarajevo i Direkcija za putove Kantona Sarajevo.

[WPIMPINLINE:9798.jpg]