Gradski vijećnici su, na danas održanoj Vanrednoj sjednici, u povodu razmatranja ugrožavanja ustavnog položaja Grada Sarajeva, usvojili niz ozbiljnih zaključaka, kojima su upućeni zahtjevi organima vlasti i političkim strankama da odmah nađu rješenje za prevazilaženje katastrofalne situacije u finansiranju Grada Sarajeva i da se založe za kvalitetno i trajno rješavanje statusa Grada Sarajeva.

Iz danas usvojenih zaključaka je potrebno izdvojiti da je:

– Gradsko vijeće uputilo zahtjev Kantonu Sarajevo da u svom Budžetu planira sredstva za nastavak finansiranja Grada Sarajeva kao što je to bilo i do ove godine, a dok se ne riješi pitanje statusa, odnosno nadležnosti, pa prema tome i imovine i finansiranja Grada Sarajeva.
Gradsko vijeće zatražilo od najviših organa i tijela političkih stranaka koje su u vlasti u Federaciji BiH i u Kantonu Sarajevo, ali i u državi BiH, da podrže ovaj legalan i legitiman zahtjev Gradskog vijeća.

– Dalje je, između ostalog, Gradsko vijeće zatražilo angažman predstavnika viših nivoa vlasti i najviših organa političkih stranaka koje su u vlasti, da se konačno ozbiljno pozabave rješavanjem pitanja Grada Sarajeva, glavnog grada i jedinice lokalne samouprave građana Sarajeva.

Zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća mr. Gradimir Gojer pozvao je Ured visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH da nametne Zakon o glavnom gradu BiH. Također, pozvao je i građane grada Sarajeva da ustanu protiv uništavanja grada Sarajeva, multietničke oaze u BiH.

Osim gradskih vijećnika i članova radnih tijela Gradskog vijeća, pozivu za sjednicu odazvali su se i predsjednik Glavnog odbora Naše stranke i zastupnik Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine dr. Dennis Gratz, predsjedavajući Općinskog vijeća Centar dr. Nedžad Ajnadžić, gradski vijećnik i predsjednik političke stranke “Nezavisna lista za moj grad” Vedran Dodik.

Vanredna sjednica Gradskog vijeća je zakazana na inicijativu Kluba gradskih vijećnika Stranke za BiH  koju je Kolegij Gradskog vijeća jednoglasno podržao.

Predsjedavajući Gradskog vijeća Suljo Agić  je obrazložio razloge za sazivanje ove sjednice u uvodu koje je imalo, između ostalog, sljedeći sadržaj.

Organi Grada Sarajeva se, nažalost, suočavaju s evidentnim procesima minimiziranja značaja Grada Sarajeva. Neprovođenjem važećih propisa, njihovim izmjenama, odnosno donošenjem novih propisa i u Federaciji BiH i u Kantonu Sarajevo, pa čak i u gradskim općinama,  kontinuirano se umanjuje značaj Grada Sarajeva.
Tako su građani uskraćeni, zapravo, na odlučivanje o poslovima lokalne samouprave od zajedničkog interesa za građane svih gradskih općina. Ovo je Ustavom utvrđeno pravo. Također, ne provodi se ni Ustavno određenje o glavnom gradu Bosne i Hercegovine niti o glavnom gradu Federacije BiH.

Grad Sarajevo, kao što je poznato, nema instrumenata za rješavanje ovog problema. Međutim, organi Grada nisu  mogli, ni do sada, biti neaktivni kada je u pitanju ovaj problem. Grad je iskoristio svoje pravo i zatražio zaštitu ustavnih prava pred Ustavnim sudom F BiH. Ustavni sud je, po svakom zahtjevu, odlučio u korist Grada Sarajeva. Međutim, odluke Ustavnog suda F BiH nisu provedene. Suprotno, nastavljeno je s neustavnom primjenom zakona kojima se uskraćuju ustavna prava Grada Sarajeva. Pored toga, nastavljeno je s urušavanjem funkcije i konačno, dovedeno je u pitanje postojanje Grada Sarajeva,  iniciranjem, odnosno donošenjem, novih zakonskih rješenja.

Tako je, posljednje u nizu, prilično ishitreno, uslijedilo potpuno isključivanje Grada Sarajeva iz raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH. Organi Kantona Sarajevo su mišljenja da Kanton više nema obavezu raspodijeliti i Gradu Sarajevu dio ovih prihoda koji se doznačuju Kantonu Sarajevo. Organi Federacije daju drugačije mišljenje.

Budući da Grad Sarajevo nema instrumente za rješavanje ovog problema, političke stranke koje imaju vlast u Kantonu Sarajevo i u Federaciji BiH  trebaju se okupiti s ciljem rješavanja problema Grada Sarajeva, najznačajnijeg simbola Bosne i Hercegovine.

Na početku sjednice, uvodno izlaganje je podnio gradonačelnik prof. dr. Ivo Komšić.

Gradski vijećnici su, na ovoj sjednici, informisani o aktivnostima Gradonačelnika poduzetim vezano za novonastale probleme finansiranja Grada Sarajeva, nakon primjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U raspravi su  sudjelovali i svoje prijedloge i sugestije iznijeli gradski vijećnici.

Prisutnim se obratio i dr. Dennis Gratz koji u potpunosti podržava inicijativu Grada Sarajeva da isti, kao jedinica lokalne samouprave, bude uvršten kao ustavna kategorija te glavni grad Federacije u raspodjelu javnih prihoda.
“S tim u vezi, želim reći da sam spreman da ispred Gradskog vijeća, na vašu sugestiju i pripremu, podnesem inicijativu kako bi se isto čim prije uvrstilo u postojeći zakonodavni okvir Federacije BiH”.

„Grad Sarajevo mora opstati zbog svoje simboličke uloge, ali i funkcionalnosti upravljanja prostorom četiri gradske općine. Naša je dužnost prema građanima i građankama Sarajeva da od ovog grada ponovno učinimo prostor na koji ćemo se ponositi, na čijem ćemo boljitku raditi, te gdje ćemo u zajedništvu mijenjati stvari nabolje. Sarajevo može bolje, a Naša stranka je spremna okupiti sve partnere, sve političke stranke, da zajedno radimo, prevaziđemo prepreke i riješimo probleme u koje je gradska vlast upala, što svojom krivicom, što nemarom viših razina vlasti“, istakao je u svom obraćanju dr. Gratz.

Predsjedavajući Općinskog vijeća Centar dr. Nedžad Ajnadžić je, između ostalog, predložio i na koji način bi gradske općine mogle dati svoj doprinos u prevazilaženju izuzetno teške situacije za Budžet Grada Sarajeva.

Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
tel: 033/216 659
fax: 033/217 546
e-mail: pr-gradskovijece@sarajevo.ba