Gradsko vijeće Grada Sarajeva na svojoj sjednici 14.03.2006. usvojilo je Nacrt izmjena i dopuna Regulacionog plana "Dobrinja" i uputilo ga na javni uvid i javnu raspravu.

Nacrt izmjena i dopuna Regulacionog plana "Dobrinja" za područje općine Novi Grad izložen je na javni uvid u mjesnim zajednicama:

MZ "Dobrinja A i B" u ul. Branka Mikulića 1

MZ "Dobrinja C" u ul. Esada Pašalića 3

MZ "Dobrinja D" u ul. Dobrinjske bolnice 15

MZ "Saraj polje" u ul. Teheranski trg do broja 11

Javna rasprava o Nacrtu dokumenta održat će se u periodu od 10. do 18. maja 2006. na lokalitetima koji će biti naknadno određeni.

Za područje općine Ilidža Nacrt izmjena i dopuna Regulacionog plana "Dobrinja" izložen je na javni uvid u prostorijama Mjesne zajednice "Stup II". Javna rasprava o ovom dokumentu za građane sa područja Ilidže održat će se 17.05.2006. u prostorijama MZ "Stup II" sa početkom u 18.00 sati.

Izvor: Gradska uprava