Obavještavaju se građani Sarajeva da je Gradsko vijeće Grada Sarajeva na sjednici održanoj dana 22.7.2015. godine razmatralo Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu dodjele “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” i isti uputilo u javnu raspravu do 28.08.2015 godine. Pozivaju se svi zainteresovani da svoje eventulna primjedbe, prijedloge i sugestije dostave u predviđenom roku na e-mail: opcaupr@sarajevo.ba ili na adresu: Grad Sarajevo, Služba za opću upravu, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 3, s napomenom da je Nacrt odluke objavljen na web stranici Grada Sarajeva: http://www.sarajevo.ba/ba/files/nosn_2015.pdf Molimo vas da putem vašeg medija objavite ovu informaciju