Nagrade i priznanja Grada Sarajeva su:

 

• Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva
Priznanja Grada Sarajeva su:

• Ključ Grada Sarajeva

• Počasni građanin Grada Sarajeva

• Plaketa Grada Sarajeva

• Zahvalnica Grada Sarajeva

Nagrade Grada Sarajeva su:

• Sarajevska pahuljica

• “Graham Bamford”

• Slovo Makovo/Mak Dizdar

Odluka o uvjetima i načinu dodjele Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva

Odluka o priznanjima i nagradi Grada Sarajeva

Odluka o utvrđivanju i načinu dodjele nagrade Slovo Makovo/ Mak Dizdar