Obavještavamo Vas da će se 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održati u srijedu 24.09.2014. godine u 10.00 sati, u Vijećnici – sala Gradskog vijeća, ulica Brodac – službeni ulaz. Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:

1. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2014.godinu
2. Informacija o aktivnostima Gradonačelnika preduzetim vezano za  novonastale probleme finansiranja Grada Sarajeva
3. Informacija o aktivnostima na pripremi organizacije XIII EYOF 2017 Sarajevo&Istočno Sarajevo za period od 01. januara do 31. augusta 2014. godine
4. Vijećnička  pitanja i inicijative

Uz poziv za 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva, gradskim vijećnicima je upućen i sljedeći akt:

Predmet: Dopuna prijedloga dnevnog reda 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

U vezi sa zaključkom Kolegija Gradskog vijeća Grada Sarajeva sa sjednice održane 12.09.2013. godine, na prijedlog Gradonačelnika, u skladu s članom  35. stav 1.b. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj  28/09), u  Prijedlog dnevnog reda 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva,  koji je dostavljen uz poziv za sjednicu,   uvrštavaju se i sljedeće tačke:

– Nacrt  Odluke o pristupanju izradi  Regulacionog plana „Robno transportni centar u Halilovićima“
– Nacrt  Odluke o pristupanju izradi  Regulacionog plana „Bojnik II“
– Nacrt  Odluke o pristupanju izradi  Regulacionog plana „Švrakino Selo – Aneks“
– Nacrt  Odluke o pristupanju izradi  Regulacionog plana „Švrakino Selo – Mlakve“

U prilogu je  materijal za razmatranje predloženih akata.

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA
Sabahudin Delalić, s.r.