Obavještavamo Vas da će se 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održati u srijedu 28.01.2015. godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna dvorana Gradskog vijeća, Ulica Hamdije Kreševljakovića, broj 3/1. Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:

1. Obavještenje o prestanku mandata gradskog vijećnika (Sabahudin Delalić)
2. Obavještenje o prestanku mandata gradskog vijećnika (Amel Mekić)
3. Obavještenje o prestanku mandata gradskog vijećnika (Haris Pleho)
4. Prijedlog Rješenja o razrješenju Predsjedatelja Gradskog vijeća Grada Sarajeva
5. Prijedlog Odluke o razrješenju članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva
6. Informacija o dodjeli mandata gradskog vijećnika (Vernes Ćosić)
7. Informacija o dodjeli mandata gradskog vijećnika (Slaven Kovačević)
8. Informacija o dodjeli mandata gradskog vijećnika (Jasmin Smječanin)
9. Prijedlog Odluke o izboru članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva
10. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2015. godini
11. Izbor Predsjedatelja Gradskog vijeća Grada Sarajeva
12. Prijedlog Programa međunarodne suradnje Grada Sarajeva za 2015. godinu.
13. Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Sarajeva Asocijaciji udruženih gradova i lokalnih vlada bliskoistočne i zapadnoazijske sekcije (UCLG-MEWA)
14. Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Sarajeva Uniji turskih općina (TDBB)
15. Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Sarajeva Mreži CIVINET Slovenija – Hrvatska
16. Prijedlog Odluke o uspostavi  suradnje između Grada Sarajeva i Grada Bad Ischla
17. Prijedlog Elaborata o mogućim lokacijama za postavljanje spomenika, spomen-obilježja i spomen-ploča na području grada Sarajeva, a koji su od interesa za Grad Sarajevo
18. Nacrt Odluke o usvajanju Regulativnog plana „Kanara“ s Nacrtom Odluke o provedbi
Regulativnog plana „Kanara”
19. Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulativnog plana „Reljevo“
20. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama
21. Vijećnička pitanja i inicijative

U međuvremenu je Gradonačelnik, ovlašteni Predlagatelj, svojim aktom obavijestio Gradsko vijeće da povlači prijedloge odluka navedene u predloženom dnevnom redu pod točkom 13. odnosno 14., te ih Gradsko vijeće neće razmatrati.

Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
tel: 033/216 659
fax: 033/217 546
e-mail: pr-gradskovijece@sarajevo.ba