Obavještavamo Vas da će se 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održati u srijedu 25.02.2015. godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna dvorana Gradskog vijeća, ulica Hamdije Kreševljakovića, broj 3/1. Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:

1. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva“ (Folorence Hartmann)
2. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva“ (dr. Kadir Topbaş)
3. Prijedlog Odluke o razrješenju članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva
4. Prijedlog Odluke o izboru članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva
5. Prijedlog Odluke o radnom statusu predsjedatelja Gradskog vijeća Grada Sarajeva
6. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulativnog plana „Švrakino selo – Mlakve“
7. Prijedlog Odluke o pokretanju aktivnosti na pristupanju Grada Sarajeva VI fazi Mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije (SZO)
8. Prijedlog Odluke o usvajanju Akcijskogplana rodne ravnopravnosti Grada Sarajeva
9. Prijedlog Odluke o plaćama i naknadama u tijelima Grada Sarajeva
10. Izvješće o provedbi Odluke o uvjetima i postupku prihvaćanja pokroviteljstva Grada Sarajeva u 2014. godini za područje kulture, sporta i obrazovanja
11. Izvješće o aktivnostima Grada Sarajeva na planu međunarodne suradnje u Bosni i Hercegovini i inozemstvu tijekom 2014. godine
12. Nacrt Odluke o davanju suglasnosti na tekst Sporazuma Grada Sarajeva i gradskih općina o vršenju komunalnih djelatnosti
13. Informacija o tijeku aktivnosti na vraćanju imovine Gradu Sarajevo
14. Vijećnička pitanja i inicijative

Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
tel: 033/216 659
fax: 033/217 546
e-mail: pr-gradskovijece@sarajevo.ba