Obavještavamo Vas da će se 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održati u srijedu 29.04.2015. godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1.

Za sjednicu je predložen sljedeći:  
  DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja „Ključ Grada Sarajeva“
2. Prijedlog Odluke o razrješenju zamjenika gradonačelnika Grada Sarajeva
3. Prijedlog Odluke o razrješenju člana radnog tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva
4. Prijedlog Odluke o izboru člana radnog tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva
5. Prijedlog Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Mahmutovac“ s Prijedlogom Odluke o provođenju Regulacionog plana „Mahmutovac“
6. Prijedlog Odluke o davanju u zakup nepokretnih stvari u vlasništvu Grada Sarajeva
7. Prijedlog zaključaka u povodu razmatranja Informacije o problematici provođenja u praksi Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja („Službeni glasnik BiH“, broj 25/09) sa aspekta gradskih propisa iz iste oblasti, te otpočetih sudskih postupaka i refleksije sudske prakse i postupaka u odnosu na Grad Sarajevo
8. Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Sarajeva i aktivnostima gradonačelnika Grada Sarajeva za period 01.01.2014. do 31.12.2014. godine
9. Izvještaj o aktivnostima na Projektu „Revitalizacija Trebevićke žičare“ od 30.06.2014. do 25.04.2015.
10. Izvještaj o kulturnim manifestacijama od posebnog interesa za Grad Sarajevo za 2014. godinu
11. Izvještaj o toku priprema za održavanje EYOF 2017 za period od 01.01.–31.03.2015. godine
12. Informacija o stanju turizma sa prijedlogom mjera
13. Informacija o upošljavanju u Gradskoj upravi i Prvobranilaštvu Grada Sarajeva od početka aktuelnog mandata  i način zapošljavanja, a na tragu važećih propisa i zaključaka Gradskog vijeća
14. Informacija o upošljavanju u Javnom preduzeću „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo, od početka aktuelnog mandata i način zapošljavanja, a na tragu važećih propisa i zaključaka Gradskog vijeća
15. Vijećnička pitanja i inicijative

Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
tel: 033/216 659
fax: 033/217 546
e-mail: pr-gradskovijece@sarajevo.ba