Obavještavamo Vas da će se 34. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održati u srijedu 27.01.2016. godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna dvorana Gradskog vijeća, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

DNEVNI RED

1. Prijedlog Programa međunarodne suradnje Grada Sarajeva za 2016. godinu
2. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulativnog plana „Gradski centar Marijin Dvor“ za lokalitet Kvadrant „B“
3. Razmatranje Zahtjeva za preispitivanje zakonitosti Odluke o Registru proračunskih korisnika Grada Sarajeva
4. Izvješće o poduzetim aktivnostima i toku priprema za održavanje EYOF 2019 za razdoblje 01.10. – 31.12.2015. godine
5. Nacrt Proračuna Grada Sarajeva za 2016. godinu 
6. Nacrt Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Sarajeva za 2016. godinu
7. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo
8. Nacrt Odluke o usvajanju Regulativnog plana „Alifakovac – Babića Bašća“  s Nacrtom Odluke o provedbi Regulativnog plana „Alifakovac – Babića Bašća“
9. Informacija o obilježavanju kulturnih događaja od značaja za Grad Sarajevo i četiri gradske općine
10. Informacija o obilježavanju sportskih događaja od značaja za Grad Sarajevo i četiri gradske općine
11. Informacija o upisu učenika u srednje škole s područja Grada Sarajeva u školskoj 2015./2016. godini
12. Informacija o uspjehu  učenika srednjih škola na području Grada Sarajeva u školskoj 2014./2015. godini
13. Informacija u svezi s obvezama temeljem neplaćenih poreza i doprinosa u JP „Olimpijski bazen Otoka” d.o.o. Sarajevo i prijedlog modaliteta za njihovo izmirenje
14. Vijećnička pitanja i inicijative

Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
tel: 033/216 659
fax: 033/217 546
e-mail: pr-gradskovijece@sarajevo.ba