Obavještavamo Vas da će se 35. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održati u srijedu 24.02.2016. godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna dvorana Gradskog vijeća, ulica Hamdije Kreševljakovića, broj 3/1.Za sjednicu je predložen sljedeći:

DNEVNI RED
 
1. Prijedlog Odluke o razrješenju članice radnog tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva
2. Prijedlog Odluke o izboru člana radnog tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva
3. Prijedlog Odluke o postavljanju spomen ploče Mišić Samiru
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Regulativnog plana „Stambena zona Šip“ (područje Općine Centar Sarajevo) s Prijedlogom Odluke o provedbi Regulativnog plana „Stambena zona Šip“(područje Općine Centar Sarajevo)
5. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulativnog plana „Kvadrant C – Marijin Dvor“ 
6. Prijedlog Odluke o Danu otvorenih vrata za udruga i fondacije u gradu Sarajevu
7. Prijedlog Odluke o prodaji stalnih sredstava Grada Sarajeva
8. Prijedlog Odluke o plaćama i naknadama u tijelima Grada Sarajeva
9. Izvješće o aktivnostima Grada Sarajeva u području suradnje u inozemstvu u 2015. godini
10. Izvješće o realizaciji projekta stipendiranja učenika osnovnih i srednjih škola za 2015. godinu
11. Izvješće o aktivnostima na Projektu ,,Revitalizacija Trebevićke žičare“
12. Nacrt Odluke o upravljanju i zaštiti objekta Vijećnice
13. Informacija za 2015. godinu o aktivnostima Grada Sarajeva u okviru međunarodnih asocijacija čiji je član
14. Informacija o načinu realizacije i osiguranju sredstava za održavanje EYOF-a u 2019. godini
15. Informacija o provedbi deratizacije i dezinsekcije javnih površina i korita rijeke Miljacke
16. Vijećnička pitanja i inicijative

Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
tel: 033/216 659
fax: 033/217 546
e-mail: pr-gradskovijece@sarajevo.ba