Obavještavamo Vas da će se 40. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održati u srijedu 29.06.2016. godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna dvorana Gradskog vijeća, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup garaže u ulici Dejzina Bikića E2 (22)
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Regulativnog plana „Alipašin Most VII“ – Zona C s Prijedlogom Odluke o provedbi Izmjena i dopuna Regulativnog plana „Alipašin Most VII“ – Zona C (skraćeni postupak)
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva”
4. Prijedlog Programa stipendiranja učenika srednjih škola za 2016. godinu
5. Izvješće o realizaciji Programa manifestacije obilježavanja 6. travnja – Dana Grada Sarajeva u 2016. godini
6. Informacija o nepokretnoj imovini koja je u vlasništvu Grada Sarajeva ili s kojom Grad upravlja ili raspolaže, te nepokretnom imovinom u koju je u proteklom razdoblju Grad Sarajevo ulagao proračunska sredstva
7. Informacija o stanju komunalne higijene, plan i program rada, s naglaskom na čišćenje područja Grada Sarajeva
8. Informacija o stanju prometa u gradu Sarajevu s prijedlogom mjera za rješavanje problema gužvi na prometnicama, s posebnim osvrtom na mogućnost izgradnje kružnih tokova
9. Vijećnička pitanja i inicijative

Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
tel: 033/216 659
fax: 033/217 546
e-mail: [email protected]

.footer-social22 { top: 5px; left: 0; right: 0; text-align: center; float: left; position: relative; }