Obavještavamo Vas da će se 41. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održati u srijedu 27.07.2016. godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1. Za sjednicu je predložen sljedeći:

DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o uspostavljanju saradnje između Grada Sarajeva i Grada Budimpešte (Republika Mađarska)
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Kanara“ sa Prijedlogom Odluke o provođenju Regulacionog plana „Kanara“
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Čobanija“ sa Prijedlogom Odluke o provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Čobanija“ (skraćeni postupak)
4. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Zabrđe“
5. Prijedlog Odluke o osnivanju javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Grada Sarajeva
6. Izvještaj o provođenju Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama na području grada Sarajeva
7. Izvještaj o preduzetim aktivnostima i toku priprema za održavanje EYOF 2019 za period 01.04.- 30.06.2016. godine
8. Periodični izvještaj o aktivnostima Grada Sarajeva na planu međunarodne saradnje
9. Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Vraca“ sa Nacrtom Odluke o provođenju Regulacionog plana „Vraca“
10. Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Sarajevogas – Bosnalijek“
11. Informacija o ustavno pravnom statusu Grada Sarajeva i položaju Grada Sarajeva u sistemu finansiranja s prijedlogom mjera
12. Informacija o Izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja za 2015. godinu
13. Informacija o stanju javnih zelenih površina na području grada Sarajeva, plan i program za održavanje i uređenje istih
14. Informacija o realizaciji vijećničkih pitanja i inicijativa za period januar-maj 2016. godine
15. Vijećnička pitanja i inicijative

Uz poziv za sjednicu dostavljen je i materijal za dopunu prije predloženog dnevnog reda
– Prijedlog Odluke o podizanju Spomenika bosanskim specijalcima

Naknadno je, uz tačku 5. prijedloga dnevnog reda,  dostavljen i
– Preliminarni Elaborat o opravdanosti osnivanja Javnog preduzeća „Sarajevo“ d.o.o.

Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
tel: 033/216 659
fax: 033/217 546
e-mail: pr-gradskovijece@sarajevo.ba