Gradonačelnik Alija Behmen i Gradska Uprava Sarajeva su šokirani odlukom kantonalnog Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice kojom uskraćuje finansijsku podršku Centru za edukaciju i rehabilitaciju mentalno hendikepirane djece "Vladimir Nazor".

Ovakvim civilizacijski neshvatljivim i nepromišljenim potezom kantonalnog Ministarstva "ukinute" su, ionako minimalne, novčane naknade psiholozima, defektolozima, logopedima i drugim esencijalnim stručnjacima za rad s hendikepiranom djecom i doveden u pitanje rad Odjela za opservaciju i dijagnostiku Centra. Radi se o ustanovi koja već deset godina postiže izuzetne rezultate u radu s djecom i omladinom sa umjerenim i težim intelektualnim poteškoćama o čemu ponajbolje govori i činjenica da roditelji iz drugih država dovode i uključuju svoju djecu u ovaj projekat.

Gradonačelnik Alija Behmen smatra da se civiliziranost svakog društva mjeri upravo odnosom prema građanima i građankama koji su mentalno i fizički hendikepirani i to je uvjerenje – osim zahvale radnicima na izuzetnom zalaganju u radu sa štićenicima – potvrđeno i djelom, time što je na samom početku mandata iz umanjenog gradskog budžeta izdvojen značajan novčani iznos za rad ove institucije.

I pored toga što se Centar ne nalazi u nadležnosti Gradske uprave, Grad Sarajevo je i ove godine pružio podršku Centru "Vladmir Nazor" u iznosu od 80.000 KM za opremanje "Škole u prirodi" u Ilijašu i za nastavak projekta uključivanja sve djece kojoj je ova vrsta posebnog obrazovanja i pomoći potrebna.

Svojim svakodnevnim rezultatima Centar "Vladimir Nazor" dokazuje da hendikepirana djeca uz stručni rad i izuzetan angažman radnika imaju dostojanstven i kvalitetan život i da se, zahvaljujući pažnji koju im društvo poklanja, osjećaju ravnopravnim članovima društva.
Šira društvena zajednica, radni kolektivi i pojedinci moraju pronaći načina i snage da u ovim ekonomski teškim vremenima pomognu radu Centra "Vladimiri Nazor" i omoguće našim najmlađim hendikepiranim sugrađankama i sugrađanima život dostojan čovjeka. Grad Sarajevo neće dozvoliti da necivilizirane i nepromišljene odluke kantonalnih vlasti ugroze rad i postojanje ove ustanove. Ukoliko kantonalne vlasti smatraju da radnici u Centru "Vladimir Nazor" ne zaslužuju novčane naknade za svoj rad, gradonačelnik će iznaći načine i sredstva kako bi im omogućio nastavak rada i time štićenicima ove institucije omogućio kvalitetnu rehabilitaciju, edukaciju i život.

Izvor: Služba za odnose s javnošću Grada Sarajeva