U četvrtak 29.06.2006. godine u 10.00 sati, održat će se Tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva, na kojoj će vijećnici razmatrati Problematiku jednakopravnosti spolova. Isti dan (četvrtak) 29.06.2006. godine, s početkom u 13.00 sati, održat će se nastavak 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva, na čijem dnevnom redu se, između ostalog, nalazi Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Sarajeva za 2006. godinu.

Vijećnici će razmatrati i Prijedlog Odluke o imenovanju Koordinacionog odbora za provođenje aktivnosti na realizaciji projekata rekonstrukcije sarajevske Vijećnice, kao i Informaciju o aktivnostima u procesu obnove Vijećnice u periodu april – maj 2006. godine, sa prijedlogom zaključaka.

Obje sjednice održat će se u Ovalnoj sali Gradskog vijeća, ul. Hamdije Kreševljakovića 3/1.

Pozivamo Vašeg novinara i fotoreportera/snimatelja da zabilježe ovaj događaj.

Izvor: Gradska uprava