Zamjenik gradonačelnika Miroslav Živanović danas je primio predstavnice međunarodne organizacije American Councils for International Education. Na sastanku su predstavljeni programi edukacije bh. učenika i studenata u SAD-u koje financira američka vlada. Luljeta Koshi, ravnateljica sarajevskog ureda American Councils for International Education, istaknula je problem nezainteresiranosti mladih ljudi za ovakve programe, te napomenula kako će doći do ukidanja stipendija ukoliko se odaziv nastavi smanjivati.

Pored programa JFDP (Junior Faculty Development Program) namijenjenog asistentima i profesorima na fakultetima, te programa YES (Youth Exchange and Study Program) za učenike prvih i drugih razreda srednjih škola, predstavljen je i Education USA BiH savjetodavni centar. Navedeni centar posvećen je davanju točnih, nepristrasnih, iscrpnih i objektivnih informacija o obrazovnim institucijama u Americi, te pružanju savjetodavnih usluga svim zainteresiranim studentima iz BiH- istaknula je Koshi.

U savjetodavnom centru Education USA BiH studentima se nudi i pomoć pri traženju i dobijanju raznih vidova financijske pomoći (stipendije, fellowships i sl.), te pomoć pri razumijevanju procesa prijema, pisanja eseja, pisma preporuke, apliciranja za studentsku vizu, prijevoda dokumenata, pripremanje za život u drugoj kulturi te pronalaženje mogućnosti za uposlenje po povratku kući – istaknula je Aleksandra Vlajković, student adviser programa Education USA BiH.

S obzirom na činjenicu da Grad Sarajevo stipendira određeni broj učenika i studenata, Živanović je predložio da se stipendistima dostave promotivni materijali o ovome programu koji im mogu koristiti za informiranje o mogućnostima njihovog daljnjeg usavršavanja.

Više informacija o navedenom programu može se naći na internet stranici www.ac-see.orgwww.educationusa.state.gov ili putem email adresa: educationusa@americancouncilssee.org i sarajevo@americancouncilssee.org.

Izvor: Odjeljenje za odnose s javnošću