Uspjeh članova Sindikata Grada Sarajeva

U subotu, 27.05.2006. godine na terenima Sportskog centra u Hotonju (Vogošća) uz učešće nekoliko stotina članova Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH, održane su Prve sindikalne sportske igre Kantona Sarajevo. Članovi Sindikalne organizacije organa Grada Sarajeva, učestvovali su u svim sportskim disciplinama koje su bile zastupljene: MALI FUDBAL (muškarci), ODBOJKA (žene), STRELJAŠTVO, PIKADO i ŠAH.