Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen primio je direktora NVO Save the Children Norway Bjorna Hagena s kojim je razgovarao o mogućim oblicima suradnje Grada Sarajeva i ove organizacije. Gradonačelnik je zahvalio na projektima koje Save the Childron Norway realizira u našem gradu. Posebno je istaknuo projekat dnevnog centra za rad sa djecom, koji ova nevladina organizacija uspješno realizira sa službama socijalne zaštite već drugu godinu.

Gradonačelnik je, također, direktora ove NVO upoznao s projektima Grada koje poduzima u cilju pomoći u obrazovanju i odgoju mladih ljudi, kao što je stipendiranje 300 osnovaca i srednjoškolaca koji se nalaze u izuzetno teškoj materijalnoj situaciji, te projekat prevencije maloljetničke delinkvencije, podrška djeci bez roditeljskog staranja i zlostavljenim članovima porodica i dr.

Direktor Hagen je izrazio zadovoljstvo aktivnostima koje poduzima Grad Sarajevo kad je riječ o izgradnji civilnog društva i bolje komunikacije između lokalnih vlasti i građana kao pojedinaca.

Tokom današnjeg susreta iskazana je obostrana spremnost da se memorandumom o razumijevanju konkretizira buduća suradnja Grada i NVO Save the Children Norway, u smislu pomoći projektima koje vodi i realizira Grad Sarajevo.