Sedma sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održat će se u srijedu 27.09.2017. godine u 10:00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1.

Sedma sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva