Obavještavamo građane da je počela Javna rasprava o Nacrtu elaborata  o mogućim lokacijama za postavljanje spomenika, spomen-obilježja i spomen-ploča na području grada Sarajeva, a koji su od interesa za Grad Sarajevo i trajat će 60 dana. Nacrt elaborata je dostupan svim građanima na službenoj web stranici Grada Sarajeva www.sarajevo.ba.

Sve primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt elaborata, građani mogu dostavljati do 17.04.2014. godine na slijedeću e-mail adresu: komunalni@sarajevo.ba ili u pismenoj formi na Službu za komunalne poslove Grada Sarajeva, sa naznakom "Primjedbe, prijedlozi i sugestije na Nacrt elaborata  o spomenicima", Hamdije Kreševljakovića 3, 71 000 Sarajevo.

Apelujemo na Vas da ovu vijest objavite u svojim medijima, te da putem Vaše medijske kuće obavijestite sve zainteresirane o Javnoj raspravi o ovom dokumentu.