Poštovani predsjedavajući Gradskog Vijeća, cijenjeni vijećnici
Meni su rekli da bi ovo moje obraćanje trebalo trajati sat i 45 minuta, ali ja sam ga – nadam se da se ne ljutite – skratio. Onaj dio naše političke platforme za grad Sarajevo koji se odnosi na pokretanje legalnih i političkih procesa koji će građanima i građankama Sarajeva vratiti sva ona prava koja im kao stanovnicima glavnog grada naše zemlje pripadaju i po Ustavu, i po Zakonu o lokalnoj samoupravi i po međunarodnim poveljama, ja neću ovdje elaborirati, ali ću samo reći da je naš cilj da Sarajevo postane istinska evropska metropola, koja će promovirati najviše civilizacijske principe građanskih, nacionalnih i svih ostalih prava i sloboda u skladu sa Univerzalnom deklaracijom o pravima čovjeka. Tako uređeno Sarajevo će biti i primjer i vodilja u preobrazbi i razvoju čitave Bosne i Hercegovine.

Grad Sarajevo je danas, ako to mogu tako da kažem, administrativno siroče koje zavisi od političke samilosti kantonalnih vlasti.

To je nedopustivo i mi smo odlučni u našoj namjeri da pravni status i nadležnosti Sarajeva riješimo na način koji je praksa u civiliziranom svijetu.

Budžet koji držite pred sobom je rezultat ozbiljnog i timskog rada i ja bih prije svega želio zahvaliti sekretaru Gradske uprave Miši Kojoviću i našim vrijednim radnicima u stručnim službama koje smo, možda, pa eto da kažem tako, izmučili našim mnogobrojnim pitanjima, analitičkim zahtjevima i promjenama budžetskih prioriteta u odnosu na one iz prošlih godina.
Građani i građanke Sarajeva su na oktobarskim izborima jasno i glasno rekli da ne žele status quo nego da žele multietničko Sarajevo, da žele Sarajevo koje je sigurno, Sarajevo koje je čisto, planski uređeno. Žele da naš grad zaista bude ne samo glavni grad države Bosne i Hercegovine, nego i ravnopravan, po svojim kulturnim i drugim sadržajima, s drugim prijestolnicama Evrope.

Jednom riječju, da žele Sarajevo u kojem će i njihova djeca željeti da odgajaju svoju djecu.

Taj zadatak koji su pred nas stavili građani i građanke je izuzetno ambiciozan, pogotovo ako se u obzir uzmu okolnosti koje su, nažalost, van našeg utjecaja. Teška međunarodna ekonomska kriza i nesposobnost naših državnih vlasti da formuliraju i implementiraju adekvatne mjere za njeno ublažavanje samo su dio problema s kojima se suočavamo. O našoj kompleksnoj političkoj situaciji, o dubokoj moralnoj krizi koju pokazuje vlast, a koja ne samo da dodatno otežava sveukupno ekonomsko stanje u našoj zemlji, nego i, što je još opasnije, proizvodi kod građana i građanki apatiju i revolt prema zbivanjima u društvu.

Mi smo radeći ovaj prijedlog budžeta krenuli od polazišta da će sinergetsko djelovanje globalne i domaće finansijske krize zahtijevati da svi nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini stegnu budžetski kaiš.

Smatrali smo i smatramo da teret krize zahtijeva uvođenje štednje u javnoj potrošnji  i nadali smo se da ćemo taj finansijski teret podijeliti s drugim nivoima vlasti podjednako, dakle, u istom omjeru. Nadali smo da će na taj način kantonalna vlast pokazati ne samo da ekonomsku situaciju shvata ozbiljno, nego i da će takvim svojim  primjerom pokazati solidarnost sa svima, a posebno sa onim građanima i građankama koje će nadolazeća kriza najteže pogoditi. To se, kao što i sami znate, nije dogodilo i Kanton Sarajevo je svoj ovogodišnji budžet smanjio za desetak posto, a Gradu Sarajevu namjenio manje od polovine prošlogodišnjih sredstava. Dakle, mi smo se našli u situaciji da imamo ambiciozniji plan za razvoj grada Sarajeva nego naši prethodnici, a dobili smo daleko manje sredstava nego naši prethodnici.
Ali ja sam optimista i tvrdim vam da mi ne samo hoćemo nego i možemo realizirati ovaj budžet i ispuniti očekivanja koja građani i građanke Sarajeva polažu u nas. Ali, samo ako zaista radimo.
Ako radimo zajedno i u interesu svih građana i građanki Sarajeva.

Puno je posla pred vama danas i ja ću vam zato samo ukratko izložiti osnovne principe i programe našeg budžeta. Da bismo postigli naš cilj, prije svega, moramo drastično smanjiti troškove gradske administracije. Kao što ste i sami mogli vidjeti u prijedlogu budžeta, ova administracija je u odnosu na prošlu godinu svoje troškove smanjila za više od milion i tristo hiljada maraka. Ta ogromna ušteda je ostvarena ne samo racionalizacijom utroška materijalno-tehničkih sredstava i plata, nego i smanjenjem reprezentacije za 40 posto, ukidanjem nepotrebnih i nekorisnih službenih putovanja u inozemstvo, značajnom redukcijom potrošnje goriva, i da dalje ne nabrajam. 

Budžet u kojem je trošak korisnika sveden ispod 25% ukupnog budžeta je izuzetno rijetka vrsta u našoj zemlji i ja vam s ponosom predstavljam jedan takav primjerak – Budžet Grada Sarajeva za 2009. godinu.

Istovremeno moramo sve raspoložive snage usmjeriti u one projekte koji će ili zaposliti ili socijalno zbrinuti naše građane i građanke. Mi smo predvidjeli značajna sredstva kako bismo zaposlili nove radnike koji će raditi na uređenju i uljepšavanju zelenih i drugih javnih površina u gradu. U saradnji sa istoimenim kinom u Amsterdamu, i, što je vrlo važno, uz njihovu finansijsku podršku, otvorit ćemo u Sarajevu sestrinsko kino "Kriterion", u kojem će naši studenti ne samo raditi i zarađivati novac za školovanje, nego će se, što je još važnije, učiti radu i odgovornosti, i imati priliku da svoje znanje i ljubav prema filmu šire putem predavanja i tribina koje će organizirati po osnovnim i srednjim školama.     
Pošto bez novih poduzetnika i novih kompanija nema ni novih poslova, mi smo u prijedlogu budžeta odvojili inicijalna sredstva za osnivanje, kako smo ga, za sad, nazvali, "biznis centra", čija će svrha biti da promovira grad Sarajevo među potencijalnim investitorima i da im, potom, svojim servisima značajno olakša i pojednostavi adminstrativni proces registracije preduzeća čija ih zahtjevnost sada odbija. Mi se nadamo da ćemo nakon rebalansa budžeta uspjeti odvojiti daleko više sredstava za ovaj važan projekat.

Svjesni ste, kao i ja, da će nadolazeća kriza, najteže pogoditi one naše sugrađane koji su u socijalnom i ekonomskom smislu najranjiviji. Zbog toga je u našem budžetu posebna pažnja posvećena ovim kategorijama stanovništva. Dakle, djeci i trudnicama.

Uložit ćemo skoro pola miliona maraka kako bismo unaprijedili uvjete u kojima naši osnovci borave i uče. Pomoć koju dajemo osnovnim i srednjim školama za vannastavne aktivnosti smo uštedama, o kojima sam ranije govorio, uspjeli očuvati na prošlogodišnjem nivou i nadamo se da ćemo u tom smjeru nakon rebalansa budžeta usmjeriti još sredstava. Ova administracija smatra da je sport, pogotovo masovni sport, izuzetno važna komponenta u odgoju mladih i zato smo u budžetu izdvojili sredstva koja će svoj našoj djeci i omladini omogućiti da na gradskom bazenu nauče plivati, da uživaju u klizanju na ledenoj plohi u više termina i dužoj sezoni, da besplatno treniraju one sportove koje vole, a to ne mogu zbog porodičnih ekonomskih razloga. Značajna sredstva iz našeg budžeta namijenili smo dovršenju sportskog centra na Mojmilu. Također, vrlo je važno da svim našim sugrađanima omogućimo da čitaju knjige, da se informiraju, da uče i zato smo iznos namijenjen gradskim bibliotekama za kupovinu novih knjiga povećali za 100%.   

Što se tiče trudnica, smatrali smo da su sadašnjom socijalnom politikom na nivou države žene koje se odluče na trudnoću nepravedno finansijski kažnjene zbog te svoje humane odluke i mi smo u našem gradskom budžetu namijenili značajna sredstva da im pomognemo. Mi nećemo dozvoliti da prihodi u domaćinstvima koja očekuju prinovu padnu ispod federalnog platnog prosjeka.
Naš plan je, kao što možete i sami vidjeti u dokumentu ispred sebe, i obiman i zahtjevan, ali naša odlučnost i spremnost da svu svoju energiju i znanje uložimo u njegovo ostvarenje je, vjerujte, adekvatna. Vi ste budžet, siguran sam, analizirali detaljno, ali dozvolite da vam skrenem pažnju na ono što ja i moja administracija, osim ovih projekata koje sam vam već spomenuo, smatramo najvažnijim. Nemojte da vas zbunjuju neinformirani natpisi u novinama. Doprinos iz gradskog budžeta za javne kuhinje, koje će, nažalost, u narednim mjesecima sasvim sigurno imati više korisnika nego danas, značajno smo povećali. Za 100%. Mi ćemo pratiti i socijalni trend i njihove kapacitete i, ukoliko se ukaže potreba, intervenirat ćemo na najbolji način. Povećali smo i pomoć centru u Rakovici koji se bori da mlade ljude otrgne iz ovisnosti o drogama i da ih odvrati od kriminala. Iako je to van naše nadležnosti, mi ćemo sa značajnim sredstvima učestvovati u postavljanju policijskog videonadzora u 4 gradske općine i u vozila javnog prijevoza. Sistem videonadzora se pokazao kao važan i efektan način za postizanje javne i lične sigurnosti u gradu. Sarajevo mora biti grad u kome će se svako, svako ko ne krši zakon, osjećati sigurno, slobodno i ugodno. Sarajevo, kao prijestolnica naše zemlje, mora ponovo postati grad koji istinski odražava kulturne i druge specifičnosti svih građana i građanki Bosne i Hercegovine. Većina vas su, vidim, kao i ja pripadnici generacije koja se sjeća takvog Sarajeva. Sarajeva u kome se ono što je drugačije od tvog ne trpi, ili kako se to sada kaže, toleriše, nego Sarajeva u kojem se različitost i posebnost drugog uvažava. Sarajevo koje svim svojim sadašnjim i budućim stanovnicima nudi zajednički život, a ne suživot. 

Sarajevske ulice su prepune mladosti – a i među vama, ovdje, vidim mlada lica – koja se, nažalost, ne sjećaju tog vremena i tog Sarajeva. Naša je moralna obaveza da generacijama koje dolaze ostavimo grad koji će barem u osnovi ličiti na ono gostoprimljivo i kosmopolitsko Sarajevo koje smo mi zatekli u njihovim godinama.

I kad sam već kod prošlosti i historije, da vas podsjetim da su u našem budžetu predviđena sredstva kojima ćemo dovršiti započeto saniranje krova Gazi Husrev-begovog bezistana i popločati baščaršijske pločnike nakon završenog popravka instalacijske infrastrukture. Projekat obnove gradske Vijećnice, koji je započela moja prethodnica gospođa Borovac, dobar je projekat i mi ćemo ga nastaviti onom dinamikom kojom pristižu donacije i grantovi. Kako bi Sarajlije i njihova djeca bili sigurniji, mi ćemo odvojiti sredstva i dovršiti deminiranje brda Žuč. Sa završetkom ovog projekta grad Sarajevo će ne samo u potpunosti biti deminiran, nego će građani i građanke uskoro dobiti veliki spomen- park i mjesto za izlete u prirodu u samom urbanom centru. Odvojili smo i sredstva ne samo za projekat čišćenja rijeke Miljacke, nego smo sa organizacijom SERDA ušli u nekoliko dugoročnih projekata od kojih je jedan trajno rješavanje problema otpadnih voda u njenom slivu.

Projekata je, kao što možete vidjeti, u budžetu puno, a novaca i vremena malo. Da bismo u ovakvim neizvjesnim i teškim finansijskim vremenima uspjeli uraditi sve ono što građani i građanke Sarajeva od nas očekuju, morat ćemo, kao što sam rekao, raditi zajedno, morat ćemo imati hrabrosti da donosimo teške odluke i morat ćemo, što je najvažnije, početi da mislimo ne na partijske i lične, nego na opće i zajedničke interese. Naša je namjera da se Gradska uprava otvori prema građanima i građankama, da radimo timski s nevladinim organizacijama – za šta smo također izdvojili značajna sredstva – i da na probleme koji se pojave u gradu djelujemo preventivno i inventivno, a ne naknadno i represivno.
Poštovani predsjedavajući, cijenjeni vijećnici, kolege…. 

Priroda vaših amandmana je pokazala ne samo da su nam ciljevi ili zajednički ili bliski. Mnoge od predloženih amandmana smo usvojili i oni su već ušli u prijedlog budžeta koji je pred vama. Neki prijedlozi su, opet, bili vrlo dobri i zahtijevaju izradu konkretnih projekata koji će garantirati cilj koji se amandmanom želi postići.  Meni je žao što je javna rasprava o ovom budžetu bila završena i prije konstituiranja nove vlasti i što je vrijeme koje je novoj administraciji ostavljeno za njegove izmjene i dopune bilo izuzetno kratko, ali ja sam sa svojim saradnicima u proteklih nekoliko sedmica uložio ogroman trud i vrijeme kako bismo u njega ugradili ono što su na proteklim lokalnim izborima građani i građanke tražili od nas. Finansijska situacija i preuzete obaveze koje valja ispoštovati su jednim dijelom utjecale da budžet izgleda ovako kako izgleda, ali ja, Alija Behmen, s obrazom vam mogu reći da ovaj budžet koji je pred vama potpisujem ne samo kao gradonačelnik Sarajeva, nego prije svega kao čovjek i građanin Sarajeva koji iskreno voli i ovaj grad i ljude koji žive u njemu.