Povodom promocije prvog zbornika radova pod nazivom „Politički i vojni značaj odbrane Sarajeva 1992.-1995., koja je održana u Domu Oružanih snaga BiH, u ime Grada Sarajeva  ovoj svečanosti je prisustvovao zamjenik gradonačelnika dr. Ranko Čović. U svom obraćanju Ranko Čović izrazio je želju da se sačuvaju sve one vrijednosti koje nisu izgubljene tokom agresije i opsade Sarajeva, u nadi da će sadržaj jednog ovakvog zbornika omogućiti svima onima koji vole svoj grad i njegov identitet kao jedinstvenog mjesta na svijetu, da ostane onakav kakav je uvijek bio.

„Šta je odbrana Sarajeva značila za odbranu BiH“, Šta je bila osnova širokog fronta obnove Sarajeva?, Šta je građane toliko motiviralo da istraju u otporu i odbrani svoga grada“ – neka su od pitanja na koja je odgovor dao 51 autor u ovom zborniku.
„Zbornik predstavlja cjelovit i potpuni uvid u troipogodišnju opsadu grada Sarajeva u 1.479 dana. Također, predstavlja sintezu rezultata istraživanja iz više nauka i naučnih disciplina. Riječ je o radovima sa, prije tri godine, održane Međunarodne naučne konferencije, u čijem radu je učestvovalo 76 istraživača“, istaknuo je dr. Rasim Muratović, direktor Instituta za istraživanja zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, koji i izdavač Zbornika.
 
Ovom prilikom dr. Muratović se zahvalio Organizacionom odboru ove međunarodne konferencije, kojim je veoma uspješno rukovodio prof. dr. Nijaz Duraković, a nakon njegove smrti tu ulogu je preuzeo prof. dr. Mirko Pejanović, inače dopisni član ANUBIH.
Prema navodima dr. Pejanovića, ovaj zbornik će se sigurno koristiti sve naučne i kulturne institucije.

„Ulogu Valtera imale su sve patriote Sarajlije tokom opsade“, naglasio je dr. Pejanović, te ovom prilikom naveo razmišljanja prof. Durakovića o tome da je „grad shodno velikosrpskom strategijskom planu, bilo epicentar i glavni cilj agresije, a u slučaju da je došlo do brzog pada Sarajeva, zasigurno bi bili ostvareni svi ciljevi“. Dr. Pejanović je također istaknuo značaj referata akademika Muhameda Filipovića, koji je uradio analizu velikosrpskog ideološkog koncepta, koji traje već dva stoljeća i negira opstojnost BiH i jednog od njenih naroda, Bošnjaka.
 
Jedan od promotora Zbornika akademik Muhamed Filipović istakao je da je ova publikacija posvećena političkom i historijskom značaju odbrane Sarajeva. Prema njegovim riječima radilo se o istrebljivačkom ratu, a drugi bitan momenat je taj što se građani nisu pokorili agresoru.

„Svaka čast vojsci i svemu što je učinila. Narod je taj koji je pobijedio, jer je bio spreman da trpi ekstremne uvjete života i da svojom odlučnošću ne popusti onima koji su htjeli da izmjene karakter ove zemlje i grada“, kazao je akademik Filipović.
Mnogobrojnim akademicima, studentima i učenicima na promociji obratili su se i akademik Vladimir Premec i predsjednik Jevrejske zajednice BiH Jakob Finci.