Očišćen-i-uređen-Spomen-park-Vraca

Grad Sarajevo je ovih dana poduzeo aktivnosti čišćenja i uređenja Spomen-parka Vraca, koji je bio u izuzetno zapuštenom stanju.

Sa zelenih površina uklonjeno je šiblje i samoniklo rastinje, velike količine smeća, a i oprani su pločnici u sklopu cijelog kompleksa. Također, sa ovog ovog značajnog spomenika borbe protiv fašizma, uklonjeni su i brojni grafiti.

Akciju uređenja Spomen-parka Vraca, finansirao je Grad Sarajevo.