Odbor za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2016. godini, danas je, na svojoj sjednici, utvrdio prijedloge za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2016. godini i uputio ih Gradskom vijeću Grada Sarajeva na razmatranje i konačno odlučivanje. Tokom 2015. godine, na inicijativu Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2015. godini, a vezano za prijedloge i sugestije Odbora i Komisije za izbor i imenovanja, na prijedlog Gradonačelnika, Gradsko vijeće je usvojilo Izmjene i dopune Odluke o načinu i uslovima dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“, te je prečišćeni tekst Odluke objavljen u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“, broj 48/15.

Javni poziv za predlaganje kandidata, za ovu godinu, je bio otvoren od 05.01.2016. godine do 25.01.2016. godine. U roku utvrđenom u Javnom pozivu, Gradskom vijeću Grada Sarajeva je dostavljen veliki broj prijedloga. Odbor u sastavu: Miroslav Živanović, Velija Katica, Gradimir Gojer, Enes Husejnović, Drago Jurić, Slaven Kovačević, Sanja Lazar, Tarik Drina, Igor Kamočaji, Edin Mustafić, Predrag Puharić, Salih Selmanović, Dženana Zlatar, razmatrao je pristigle prijedloge prema propisanom i predhodno utvrđenom načinu i postupku rada Odbora.

Odbor je radio u šest sjednica i na posljednjoj, današnjoj, utvrdio Izvještaj o svom radu za Gradsko vijeće. Uz Izvještaj je Gradskom vijeću uputio i utvrđene prijedloge kandidata za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2016. godini.

Po dva kandidata, među kojima će Gradsko vijeće izabrati dobitnika, Odbor je predložio u oblasti zdravstva i socijalne zaštite kao i za djelovanje u drugim oblastima rada i stvaralaštva.

Gradsko vijeće će, između dva predložena kandidata, odabrati dobitnika Nagrade u tekućoj godini, za određenu oblast.
Dva kandidata su predložena za dodjelu Nagrade za djelovanje u oblasti zdravstva i socijalne zaštite (mr. Hadžan Konjo i Martin Salzer).

Također, dva kandidata su predložena za dodjelu Nagrade za djelovanje u drugim oblastima rada i stvaralaštva (Udruženje „Obrazovanje gradi BiH“ i Irina Lovrić).

Za dodjelu Nagrade u oblasti sporta predložen je samo jedan kandidat (Mirsad Fazlagić), a za dodjelu Nagrade za djelovanje u oblasti kulture i umjetnosti, također jedan kandidat Milomir Kovačević – Strašni.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva će na svojoj sjednici koja se planira održati 09.03.2016. godine, razmotriti i donijeti odluke o dodjeli „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2016. godini.

ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG ODBORA
Velija Katica ,s.r.