Odbor za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2016. godini, danas je, na svojoj sjednici, utvrdio prijedloge za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2016. godini i uputio ih Gradskom vijeću Grada Sarajeva na razmatranje i konačno odlučivanje. Tijekom 2015. godine, na inicijativu Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2015. godini, a vezano za prijedloge i sugestije Odbora i Povjerenstva za izbor i imenovanja, na prijedlog Gradonačelnika, Gradsko vijeće je usvojilo Izmjene i dopune Odluke o načinu i uvjetima dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“, te je prečišćeni tekst Odluke objavljen u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“, broj 48/15.

Javni poziv za predlaganje kandidata, za ovu godinu, je bio otvoren od 05.01.2016. godine do 25.01.2016. godine. U roku utvrđenom u Javnom pozivu, Gradskom vijeću Grada Sarajeva je dostavljen veliki broj prijedloga. Odbor u sastavu: Miroslav Živanović, Velija Katica, Gradimir Gojer, Enes Husejnović, Drago Jurić, Slaven Kovačević, Sanja Lazar, Tarik Drina, Igor Kamočaji, Edin Mustafić, Predrag Puharić, Salih Selmanović, Dženana Zlatar, razmatrao je pristigle prijedloge prema propisanom i prethodno utvrđenom načinu i postupku rada Odbora.

Odbor je radio u šest sjednica i na posljednjoj, današnjoj, utvrdio Izvješće o svom radu za Gradsko vijeće. Uz Izvješće je Gradskom vijeću uputio i utvrđene prijedloge kandidata za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2016. godini.

Po dva kandidata, među kojima će Gradsko vijeće izabrati dobitnika, Odbor je predložio u području zdravstva i socijalne zaštite kao i za djelovanje u drugim područjima rada i stvaralaštva.

Gradsko vijeće će, između dva predložena kandidata, odabrati dobitnika Nagrade u tekućoj godini, za određeno područje.
Dva kandidata su predložena za dodjelu Nagrade za djelovanje u području zdravstva i socijalne zaštite (mr. Hadžan Konjo i Martin Salzer).

Također, dva kandidata su predložena za dodjelu Nagrade za djelovanje u drugim područjima rada i stvaralaštva (Udruga „Obrazovanje gradi BiH“ i Irina Lovrić).

Za dodjelu Nagrade u području sporta predložen je samo jedan kandidat (Mirsad Fazlagić), a za dodjelu Nagrade za djelovanje u području kulture i umjetnosti, također jedan kandidat Milomir Kovačević – Strašni.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva će na svojoj sjednici koja se planira održati 09.03.2016. godine, razmotriti i donijeti odluke o dodjeli „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2016. godini.

ZAMJENIK PREDSJEDATELJ ODBORA
Velija Katica ,s.r.