Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Nabavka cvijeća i cvijetnih aranžmana (stolni aranžman, ležeći buketi, vijenci, i ručni buket)

.footer-social22 { top: 5px; left: 0; right: 0; text-align: center; float: left; position: relative; }