U organizaciji Grada Sarajeva danas je održan Okrugli sto pod nazivom "Implementacija Programa djelovanja na unaprjeđenju zdravlja mladih u gradu Sarajevu u segmentu promocije odgovarajuće ishrane i fizičke aktivnosti". Pored predstavnika Grada Sarajeva, na Okruglom stolu učešće su uzeli predstavnici Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Ministarstva obrazovanja Kantona Sarajvo, Zavoda za javno zdravstvo KS, Prosvjetno-pedagoškog zavoda KS, gradskih općina, domova zdravlja, škola te nevladinih organizacija.

Nakon izlaganja članica ekspertnog tima Zavoda za javno zdravstvo KS, koji je izradio Studiju o prehrambenim navikama školske djece i omladine, povela se rasprava o mogućnostima za promjenu stanja na ovom području i na polju aktivnijeg stila života. Većina učesnika je istakla značaj komplementarnog tretmana ovih javno-zdravstvenih problema. Zaključeno je da bi sva saznanja, ekspertize, zapažanja i iskustva trebalo objediniti, kako bi se povela osmišljenja kampanja na senzibiliziranju i educiranju svih građana o značaju uticaja prehrane i kretanja na zdravlje. Za postizanje promjene štetnih prehrambenih navika potrebno je izraditi i implementirati edukacijske modele o zdravoj hrani i pravilnoj prehrani.

Potrebno je osnažiti ulogu medija u obezbjeđenju informacija za podizanje javne svijesti o značaju adekvatne ishrane djece i odgovarajuće fizičke aktivnosti primjerene individualnim mogućnostima i interesovanjima.

Uz veći angažman organa i institucija na području Grada i Kantona Sarajevo,  kao i  civilnog društva u promociji zdrave ishrane i fizičke aktivnosti,  po ocjeni učesnika Okruglog stola neophodno je uspostavljanje koordinacije i kooperacije svih nivoa vlasti u okviru projekta "Sarajevo-zdravi grad-zdravlje za sve u 21. stoljeću".                  

Izvor: Služba za odnose s javnošću Grada Sarajeva