U organizaciji Grada Sarajeva i Saveza hokeja na ledu BiH danas je održan Okrugli sto o temi "Sportovi na ledu u olimpijskom Sarajevu – uslovi i perspektive" Okrugli sto otvorio je zamjenik gradonačelnice Josip Jurišić koji je istakao da današnji skup predstavlja nastavak kampanje "Hoću led" i stvaranje uvjeta za što bržu izgradnju male ledene dvorane koja bi se koristila 10 mjeseci u godini.

– U toku je izrada Izmjena i dopuna RP "Zetra" kojim je planirana izgradnja ovog objekta u blizini dvorane "Zetra" i stadiona za brzo klizanje – istakao je dogradonačelnik Jurišić, te dodao da Platformom "Pravci djelovanja Grada Sarajeva 2006.-08." Grad Sarajevo, između ostalog, insistira na razvoju i unapređenju svih vidova sporta, a kao olimpijski centar prioritet stavlja na zimske sportove.

Haris Muhić, predsjednik Saveza hokeja na ledu BiH, kroz prezentaciju ukazao je na tradiciju koju Sarajevo više od pet detljeća ima u hokeju na ledu, te dodao da ovaj grad ima veliku potrebu za izgradnjom ledene dvorane sa 1500 sjedišta koju bi rekreativci i sportaši mogli koristiti najmanje osam mjeseci godišnje. Darko Neuschul, član UO Saveza hokeja na ledu BiH rekao je da je za montažu objekta i klimatizaciju potrebno obezbijediti od 800.000 do milion KM. On je dodao da je Međunarodna hokejaška federacija Savezu donirala potrebnu ogradu, a na Zetri će se uz manju sanaciju, moći iskoristiti već postojeća tehnička oprema.

Ahmet Karabegović i Drago Bozja, sportski radnici koji su bili angažirani na organizaciji ZOI 84., složili su se da je neophodno da se izgradi mala ledena dvorana, s tim da je Bozija inicirao i formiranje Fonda za olimpijske nade. Svojim izlaganjima ovaj projekat podržali su i Nazif Hasanbegović u ime Olimpijskog komiteta BiH, Aida Lušnjičkić i Faruk Pršeš u ime Općina Ilidža i Novo Sarajevo, te Nijaz Skenderagić, predsjednik USD "Bosna".

Izvor: Gradska uprava