Uz podršku Grada Sarajeva, a u organizaciji Asocijacije XY, danas je održan okrugli stol o temi Multisektoralni pristup u prevenciji nasilja“. Riječ je o završnoj aktivnosti projekta “Prevencija vršnjačkog nasilja i promocija zdravih stilova života mladih u osnovnim školama“, koji se realizirao u proteklih šest mjeseci u četiri osnovne škole na području grada Sarajeva: “Dobroševići”, “Hasan Kaimija”, „Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković” i ”Grbavica 1”. „Ovaj projekat je jedan od konkretnih rezultata potpisanog Sporazuma o saradnji između Grada Sarajeva i organizacija civilnog društva, odnosno Memoranduma o razumijevanju između Grada Sarajeva i UNDP-a. Podrška ovom projektu ukazuje na spremnost Grada Sarajeva na što kvalitetniju saradnju sa organizacijama civilnog društva u cilju realizacije projekata koji su od prijeke potrebe za grad“, kazao je zamjenik gradonačelnika Miroslav Živanović, koji je uručio zahvalnice Grada Sarajeva i Asocijacije XY predstavnicima četiri osnovne škole koje su bile uključene u ovaj projekat.

Direktorica Asocijacije XY Emina Osmanagić zahvalila je mladim ljudima koji su generalno osmislili i kreirali ovaj projekat, te na zavidnoj podršci Grada Sarajeva i UNDP-a, koji su prepoznali poruku samog projekta. Članovi Asocijacije XY Ismir Hodžić, Dajana Cvjetković i Feđa Mehmedović potom su ukratko prezentirali projekat “Prevencija vršnjačkog nasilja i promocija zdravih stilova života mladih u osnovnim školama“ učesnicima današnjeg okruglog stola: direktorima i pedagozima spomenute partnerske četiri osnovne škole, učenicima koji su bili uključeni u projekat, njihovim roditeljima, te predstavnicima četiri gradske općine, Ministarstva nauke i obrazovanja KS, Grada Sarajeva i UNDP-a.

Kroz projekat je realiziran sveobuhvatan program vršnjačke edukacije u cilju poboljšanja zdravih životnih stilova mladih. Kroz treninge za vršnjačke edukatore obučena su 62 učenika koji su održali cikluse prezentacija u svojim školama. Održano je 48 prezentacija o prevenciji vršnjačkog nasilja  kojima je prisustvovalo 312 učenika iz spomenutih škola. Kroz cijelu realizaciju projekta aktivni učesnici bili su i nastavnici, pedagozi i roditelji.

Ovaj projekat se realizira u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokracije/demokratije II – LOD II“, koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevom.