“Pojednostavljenje procedura i razvoj elektronske registracije privrednih subjekata”, tema je radnog sastanka koji je održan danas u organizaciji Gradskog biznis centra i Službe za lokalno poslovanje Grada Sarajeva. Otvorivši sastanak, Sahrudin Sarajčić, pomoćnik gradonačelnika za lokalno poslovanje, istakao je kako Bosna i Hercegovina i dalje ima nisku konkurentnost sa aspekta privlačenja stranih investicija, gdje su jedan od razloga brojne procedure prilikom osnivanja i registracije novih pravnih subjekata. Dodao je da je neophodno  da što prije nadležne institucije razmotre mogućnost prevazilaženja postojećeg stanja i kreiranja što kvalitetnijih rješenja.

Kroz širu raspravu, na sastanku su istaknuti mnogobrojni problemi sa kojima se susreću privredni subjekti na području Kantona Sarajevo, kroz mnogobrojne i komplicirane procedure, koje nerijetko traju i po nekoliko mjeseci. Zastoji na sudu, preopširna zahtjevana dokumentacija, preduge procedure provjere u poreznoj upravi i slično, a sve uslovljeno složenim zakonskim okvirom. Kao poseban problem istaknuti su postojeći regulacioni i urbanistički planovi, kao dodatni ograničavajući faktor prilikom dobijanja građevinskih i upotrebnih dozvola, naročito kod započinjanja novih investicija. Također su navedeni dobri primjeri iz prakse iz drugih država regiona, gdje su provedeni određeni projekti elektronske registracije pravnih subjekata.

Jedan od zaključaka je da će se u budućnosti oblikovati projektna grupa, koja će se sastojati od svih relevantnih učesnika kako sa lokalnog, tako i državnog nivoa. Cilj je da navedeni tim pripremi prijedloge za pojednostavljenjem procedura i prijedlogom skraćivanja istih u nekim od faza osnivanja pravnih subjekata. Naredni zaključak je da se razmotri mogućnost pokretanja projekta elektronske registracije pravnih subjekata tj. elektronskog povezivanja i razmjene podataka između odgovornih subjekata, sve sa konačnim ciljem kreiranja povoljnijeg poslovnog ambijenta. Potrebno je i pripremiti prijedloge kako ubrzati postupke unutar postojećeg zakonskog okvira, gdje bi sve uključene institucije brže i efikasnije djelovale, te kvalitetnije sarađivale.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva privrede KS, Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Općinskog suda u Sarajevu, FIPA-e, Općina Novi Grad Sarajevo i  Stari Grad, te Biznis Centra Općine Centar.