Na danas održanom tradicionalnom novogodišnjem susretu sa novinarima, gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac i predsjedavajući Gradskog vijeća Marin Ivanišević osvrnuli su se na rezultate postignute u ovoj, te najavili projekte Grada Sarajeva u 2007. godini.

– Sredinom ove godine, na moj prijedlog, Gradsko vijeće Grada Sarajeva, po prvi put nakon rata, usvojilo je Platformu djelovanja Grada Sarajeva u periodu do 2008. godine. Na taj način smo definirali strateške pravce, zadali sebi zadatke koje namjeravamo realizirati i ujedno učinilo gradsku vlast odgovornijom i transparetnijom u radu – istakla je gradonačelnica Borovac, te dodala da analizom projekata koji su realizirani u ovoj godini, koji su u fazi realizacije, kao i onima koji su planirani u 2007 godini, došlo se do saznanja da bi do kraja naredne godine oko 60% ciljeva trebalo biti ostvareno.

"To nam daje opravdanu nadu da bi Platforma grada mogla biti u cijelosti realizirana do kraja 2008. godine, kako je i planirano.", kazala je gradonačelnica.

Gradonačelnica je, također, istakla da je u konkurenciji 200 gradova iz cijelog svijeta, Sarajevo od najpoznatijeg svjetskog izdavača turističkih vodiča Lonely Planet proglašeno 43. gradom na svijetu po privlačnosti i ugodnosti življenja. Gradovi u regionu iza Sarajeva su npr. Dubrovnik je na 59., Ljubljana na 84. Zagreb na 125, a Beograd na 143 mjestu. Sarajevo je ovogodišnji dobitnik Zlatnog pehara gostoljubivosti i Zlatne turističke ruže za najbolju turističku ponudu u BiH. Do novembra ove godine broj turista je u odnosu na prošlu godinu porastao za oko 17%.

U cilju zaštite naše kulturno-historijske baštine te razvoja turizma, u centralnoj gradskoj zoni, obnovljen je čitav niz fasada iz austro-ugarskog perioda, za šta je Grad izdvojio milion KM. Grad Sarajevo planira nastaviti te aktivnosti, pa je u Budžetu za 2007. godinu predvidio ponovno  milion KM.

Gradonačelnica je kazala da su obnovljena prepoznatljiva sarajevska zdanja, poput zgrade Željezničke stanice gdje je postavljeno savremeno osvjetljenje, a također, obnovljena je i osvjetljena fontana ispred Željezničke stanice, kao i rasvjeta na Trgu žrtava genocida u Srebrenici. Da je Sarajevo sve ljepši grad može se vidjeti i po 200 žardinjera sa niskim rastinjem koje su ove godine postavljene u Titovoj ulici, Ferhadiji i Saračima. Na proljeće, kada se posadi ukrasno cvijeće, tek će dati pravu sliku o opravdanosti ovog projekta.

– Grad Sarajevo je pokrenuo inicijativu i u saradnji sa Kantonom i općinama Stari Grad i Centar sanirao oštećenja ploča u glavnoj sarajevskoj šetnici Ferhadiji koja je do tada bila u katastrofalno lošem stanju i bila jedna od najvećih mrlja na licu grada – istakla je gradonačelnica, te dodala da su obnovljene i četiri stare sarajevske česme, kao dio naše kulturno-historijske baštine. Za ovaj projekat izdvojeno je 60.000 KM.

Grad Sarajevo je preuzeo liderstvo u projektu obnove gradskog simbola – sarajevske Vijećnice za što je sa Kantonom i Općinom Stari Grad izdvojeno 900.000 KM. Izabrana je projektanska kuća, tako da se aktivnosti na obnovi Vijećnice sada mogu nastaviti. "Već imamo najave od Mađarske vlade da su spremni pomoći obnovu Vijećnice sa 200.000 KM, a nešto slično možemo očekivati i od drugih međunarodnih donatora.", kazala je gradonačelnica Borovac.

Grad Sarajevo očekuje da se do Nove godine završi i pilot projekat potpuno nove rasvjete mikrolokaliteta Trgovki na Baščaršiji, nakon čega bi se u 2007. godini krenulo sa potpuno novom rasvjetom u staroj jezgri Baščaršije. To će biti posredan doprinos procesu kandidiranja Baščaršije na upis na listu svjetske baštine pod zaštitom UNESCO-a. U 2007. godini osvjetlit će se svečanom rasvjetom svi mostovi na Miljacki od Šeher-ćehajine ćuprije do Ajfelovog mosta na Skenderiji. Da bi poboljšali turističku ponudu, Grad Sarajevo je pokrenuo projekte izrade unificirane turističke signalizacije na području cijelog grada, kao i izgradnju i obnovu olimpijskih obilježja ZOI 84.

U ovoj godini su nastavljeni radovi na izgradnji jedinog zatvorenog 50-metarskog olimpijskog bazena u Bosni i Hercegovini na lokaciji Otoka- Meander. U toku su radovi na vanjskom zatvaranju objekta i taj projekat nastavit će se i u 2007. godini, kada bi se trebala očekivati i njegova finalizacija.

Grad Sarajevo je u 2006. godini sa 150.000 KM sufinansirao obnovu Doma mladih na Skenderiji čime će sarajevska omladina ponovo dobiti reprezentativno mjesto za okupljanje. U toku je rekonstrukcija javnog toaleta ispod gradske tržnice koji će biti opremljen najsavremenijom sanitarnom opremom, a planira se izgradnja javnih toaleta i u 2007. godini na najfrekventnijim mjestima u gradu.

Preko Sarajevske razvojne agencije SERDA Grad Sarajevo učestvuje u realizaciji projekata proširenja tramvajskog i trolejbuskog prstena na području općine Novi Grad i Istočnog Sarajeva čime se infrastrukturno i saobraćajno uvezuju dva dijela grada koja su entitetskom linijom presječena. "To je naš konkretan doprinos procesu administrativne reintegracije grada Sarajava u prijeratne okvire. To je dugotrajan proces, ali moramo krenuti sa prvim i mogućim koracima.", istakla je gradonačelnica Borovac.

Već deset godina se govori o potrebi izgradnje spomen-obilježja svoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992.-1995. I tu je Grad preuzeo lidersku poziciju i aktivnosti na tom planu se već odvijaju uz punu saradnju sa roditeljima čija su djeca ubijena. U 2007. godini, ako sve bude po planu može se očekivati podizanje spomen-obilježja.

Za kulturne manifestacije koje imaju međunarodni karakter poput SFS, MESS-a, Džez festivala, Baščaršijskih noći, Sarajevske Zime, Sarajevskih dana poezije itd. Grad je u 2006. godini izdvojio 320.000 KM. Isto namjerava učiniti i u 2007. godini, sa mogućnošću da podrška bude i veća.

– Lično smatram da to ove manifestacije zaslužuju jer doprinose boljem imidžu grada, doprinose povećavanju broja turista i donose korist društvenoj zajednici. Međutim, dosadašnji način finansiranja se mora promjeniti kako bi organizatori bili sigurni u izvore finansiranja, a za što je potrebno izgraditi efikasan sistem i na tome ćemo raditi u 2007. godini. Zatražit ću od Gradskog vijeća da usvoji zaključak po kojem će se finansiranje navedenih kultrurnih manifestacija zadržati u iznosu koji ne može biti manji od ovogodišnjeg, sa mogućnosti da budu izdvajanja i veća u 2007. godini – istakla je gradonačelnica.

Grad je u 2006. godini unapređivao knjižni fond biblioteka srednjih škola kroz nabavku lektira, za što je izdvojeno 100.000 KM. Grad je sa 367.000 KM pomogao i sportske aktivnosti u Sarajevu. Ostvarena je ispješna saradnja sa vjerskim zajednicama. Pružena im je pomoć u iznosu od 150.000 KM u 2006. godini. Sa 80.000 KM Grad Sarajevo pomogao je održivi povratak u RS.

Grad Sarajevo je u 2006. godini bio domaćin 10. konferencije glavnih gradova Centralne i Jugoistočne Europe. U 2007. godini bit će domaćin Susreta mladih Centralne i Jugoistočne Europe, a ove godine u konkurenciji 6 balkanskih gradova, Sarajevo je izabrano za domaćina 9. konferencije gradonačelnika velikih balkanskih gradova koja će se održati 2008. godine u našem gradu. Također, Sarajevo će u 2007. godini biti domaćin velike međunarodne kulturne manifestacije "Dani Beča u Sarajevu", gdje će između ostalog, nastupiti i poznata Bečka Filharmonija.

– Naredne godine planiramo i čitav niz novih projekata kao što je izgradnja novih fontana, česmi, javnih satova, nabavka jednoobraznih korpi za otpatke itd. Ono što svi trebaju da znaju jeste da Grad Sarajevo ima Budžet od oko 13 miliona KM i sa tim parama ne možemo realizirati sve ideje koje ima – istakla je gradonačelnica Borovac te dodala da "Grad Sarajevo nema stabilne izvore finansiranja, te smo uputili niz zahtjeva nadležnim institucijama od nivoa države do Kantona kako bi se to pitanje riješilo u skladu sa europskim standardima. U 2007. godini očekujemo konačnu implemantaciju Zakona o principima lokalne samouprave na osnovu kojeg bi Kanton Sarajevo trebao konačno raspodjeliti nadležnosti između Kantona, Grada, gradskih i vangradskih općina."

Predsjedavajući Gradskog vijeća Marin Ivanišević istakao je kako je ovo vijeće u 2006. godini održalo 16 sjednica, od toga 13 redovnih i tri tematske. Vijeće je razmatralo 180 tačaka dnevnog reda, donijelo 77 odluka. Vijeće je također usvojilo pet, a pristupilo je izradi još 9 regulacionih planova. Ivanišević je kazao kako će prioritetni zadatak u narednom periodu biti definiranje statusa i djelokruga Grada Sarajeva.

Izvor: Gradska uprava