Na danas održanom tradicionalnom novogodišnjem susretu s novinarima gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen sa zamjenicima Igorom Kamočajijem i Miroslavom Živanovićem  i predsjedavajućim Gradskog vijeća Željkom Lerom osvrnuo se na rezultate postignute u ovoj, te najavio projekte Grada Sarajeva za 2011. godinu. „I pored poteškoća koje su uzrokovane smanjenjem Budžeta Grada Sarajeva od 26,44% ili cca 6.257.115 miliona KM u odnosu na prošlu godinu, trudili smo se da odgovorimo na potrebe i poboljšamo kvalitet života naših građanki i građana”, istaknuo je Behmen.

Gradonačelnik je kazao da projekat „Posao za sve”, za koji je Grad kao i lani izdvojio 1 milion KM, uspješno je realizovan. U odnosu na prošlu godinu, uvećana su sredstva za realizaciju Programa pomoći porodiljama/majkama sa djecom (za 7,27%), stipendiranje djece (za 33,33%) i finansiranje javnih kuhinja (za 25%). Behmen je posebno istakao projekat maloljetničke delinkvencije, koji je finansiran sa 200.000 KM. „Ohrabruju nas podaci MUP-a KS koji navode da je broj maloljetnih izvršilaca prekršajnih i krivičnih djela u prvih devet mjeseci tekuće godine smanjen za 42,1%”, dodao je gradonačelnik.

„2010. možemo nazvati godinom početka procesa vraćanja Gradu Sarajevu statusa koji mu pripada i kao jedinici lokalne samouprave i kao glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Ustavni sud FBiH donio je presudu kojom je naložio Kantonu Sarajevo povrat imovine Grada, i djelimičnu presudu o prenosu nadležnosti na Grad Sarajevo, a koje se odnose na privremeno korištenje javnih površina, utvrđivanje lokalnih cesta, zatim na visinu i način plaćanja naknade za postavljanje reklamnih panoa i znakova informiranja u zaštitnom cestovnom pojasu, te na srednje obrazovanje. Očekujemo još jednu presudu gdje će se detaljnije govoriti i o komunalnim djelatnostima“, istaknuo je Behmen i naveo da ovim presudama otvaramo novo poglavlje u historiji Sarajeva, s ciljem da vratimo grad njegovim građanima i građankama i omogućimo im dostojanstven i kvalitetan život.

U septembru ove godine krenulo se u treću fazu obnove Vijećnice, koja bi se trebala završiti u maju 2012.g. Potom će startati završna faza za koju su sredstva u iznosu od 7,5 miliona EUR obezbijeđena iz IPA fondova EU. Važno je napomenuti da se Vijećnica obnavlja u potpuno autentičnom obliku kakva je i bila i da njena namjena mora biti u skladu sa odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

„Tokom ove godine aktivni smo bili i na realizaciji projekta racionalnog korištenja energije u gradovima:  u okviru Gradske uprave formiran je savjet koji se bavi ovim pitanjima; izrada Akcionog plana održivog korištenja energije u gradovima je u fazi finalizacije, a u pripremi je i otvaranje info-centra za promociju aktivnosti. Pripremamo projekat rekonstrukcije sistema zagrijavanje bazenske i sanitarne vode na Olimpijskom bazenu Otoka, gdje želimo ugraditi solarne kolektore i time značajno smanjiti troškove energije“, istaknuo je Behmen.

Kad je riječ o Spomen-obilježju ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992.-1995., Grad je finansirao postavljanje postamenta sa imenima 521 ubijenog djeteta. Također, pod pokroviteljstvom Grada, promovirana je knjiga „Zločini nad djecom Sarajeva u opsadi“ koja sadrži imena ubijene djece sa svim identificiranim podacima i fotografijama.

Grad Sarajevo je stupio u kontakt sa Švicarcima koji su izrazili spremnost da pomognu obnovu Trebevićke žičare kroz doniranje opreme koja je u vrlo dobrom stanju (neki elementi su potpuno novi, a neki svega par godina stari). Švicarci će, također, staviti na raspolaganje svu tehničku dokumentaciju i pružiti tehničku pomoć oko montaže opreme. Grad Sarajevo bi pored nabavke nove upravljačke jedinice preuzeo i obavezu njenog transporta do Sarajeva. Grad je sa Švicarcima potpisao Memorandumu o razumijevanju, a obavio je i preliminarne dogovore sa Delegacijom EU u BiH da u skladu sa procedurama dodjele donatorskih sredstava, razmotre njegov zahtjev za finansiranje obnove Trebevićke žičare.

Gradsko vijeće donijelo je 6 Odluka o pristupanju izradi regulacionih planova (Koševsko brdo, Kovačići, Kovačići Centar, Park šuma-Mojmilo, Ciglane i Ahatovići), utvrdilo 3 Nacrta RP (Velešići, Crni vrh i Pofalići), te usvojilo 3 RP (Buća potok I, Podgaj tekija i Crni vrh). Sanacijom radnji i osvjetljenjem ulice Čizmedžiluk, nastavljen je Projekat rasvjete Baščaršije. Na osnovu ugovora sa Muzejom Sarajevo u 2010.g. nastavljena su i arheološka istraživanja na Bijeloj tabiji.

U partnerstvu sa Općinom Stari Grad komplentno je sanirana i popločana ul. Bravadžiluk, a sa Općinom Centar završena je II faza sanacije Koševskog potoka. Pored 4 dobrovoljna vatrogasna društva (Vratnik, Bjelave, Alipašin Most i Novo Sarajevo), od ove godine Grad je finansirao rad vatrogasaca Ilidže i Tarčina. Grad je u saradnji sa MUP-om KS, iz sigurnosnih razloga, pokrenuo projekat postavljanja video-nadzora na 28 lokacija u općinama Novo Sarajevo i Novi Grad.

Grad Sarajevo je jedini iskazao spremnost za izgradnju azila za životinje, potpisavši još prošle godine Sporazum o izradi studije izvodljivosti za izgradnju azila sa JU Terapijska zajednica "Kampus" u Rakovici, na čijem se području trebao početi graditi ovaj objekat. I u 2010. Gradska uprava je planirala sredstva za učešće u ovom projektu. Međutim, drugi nivoi vlasti oglušili su se, iako ih na to obavezuje Zakon.

U 2010. u potpunosti je adaptiran i opremljen prostor Gradskog centra za biznis, koji će obavljati sve aktivnosti u cilju ostvarenja ekonomskog razvoja grada. U cilju podrške razvoja starih zanata i proširenja turističke ponude, Grad Sarajevo je sa Općinom Stari Grad i KS partner u projektu Kuća zanata. Federalno ministarstvo okoliša i turizma Gradu je odobrilo 7.000 KM za pilot projekat Uvođenje digitalne turističke signalizacije, koji će se realizirati na platou ispred BBI centra, kako bi turisti i građani dobili informacije o turističkoj ponudi grada. Grad je ponovo dobitnik „Zlatne turističke ruže za 2010.g.”, a prema svjetskom turističkom portalu Lonely Planet, Sarajevo zauzima drugo mjesto među 10 najprivlačnijih gradova u istočnoj Evropi. U saradnji sa Istočnim Sarajevom podržan je 4. „Jahorina fest“ – Međunarodni festival ekološkog i turističkog filma i promotivnih spotova, kao i 4. Polumaraton Sarajevo Olimpija. Grad Sarajevo i Istočno Sarajevo su za jedan glas izgubili domaćinstvo Evropskog olimpijskog festivala mladih za 2015.g.

„Uspješno već drugu godinu sa JU Olimpijski bazen realizujemo program unapređenja zdravlja djece i kvalitete života stanovnika u trećoj dobi, a od ove godine, na 1. oktobar, Međunarodni dan starih osoba, organizujemo izlet na Igman za naše najstarije građane i građanke. Grad će adaptirati te ustupiti na korištenje „Sigurnoj kući”, stan koji nam je ustupio SUABNOR-a KS”, istaknuo je gradonačelnik.

Grad je i pored smanjenja budžeta nastavio sufinansirati 11 međunarodnih kulturnih manifestacija, (dvije više – Balet fest i Collegium artisticum), te podržao 27 sportskih manifestacija, koje su od interesa za Grad Sarajevo.  Usvojena je Politika Grada Sarajeva u oblasti kulture za period 2010.-2012. kako bi približili kulturu svim slojevima stanovništva, a posebno djeci i omladini (finansirat će se odlasci srednjoškolaca u pozorište, podsticati i finansirati aktivnosti mladih neafirmisanih grupa, te sufinansirati diplomske radove mladih talentiranih umjetnika).

“Kao i ranijih godina, tako i u 2010. realiziramo projekat postavljanja ledene plohe u “Zetri” i produženja sezone klizanja, te kroz besplatne termine obezbjeđujemo djeci i mladima grada Sarajeva i šire klizanje na ledu”. Kazao je Behmen.

U sklopu ovogodišnje proslave Dana grada Sarajeva, vraćene su biste književnika Hamze Hume, Petra Kočića i dr. Jovana Kršića u mali park preko puta zgrade Predsjedništva BiH.

„Izuzetno smo sretni što smo bili u prilici da podržimo i dva najveća kulturna događaja u Sarajevu u 2010. godini: reprezentativnu izložbu djela posvećenu obilježavanju stogodišnjice rođenja sarajevskog, beogradskog, pariškog, a uz sve to bosanskohercegovačkog, evropskog i svjetskog slikara Voje Dimitrijevića u Umjetničkoj galeriji BiH, kao i izložbu “Budućnost posthistorije”, bh. umjetnika najvišeg internacionalnog ugleda, Brace Dimitrijevića, u atriju sarajevske Vijećnice u dane jubilarnog 50. Festivala MESS“, naglasio je gradonačelnik Behmen.

Pokroviteljstvo Perfomansa „8.372…” bh. glumice i autorice Zane Marjanović, predstavlja doprinos Grada Sarajeva obilježavanju 15. godišnjice genocida u Srebrenici.

Na planu međunarodne saradnje tokom 2010.g. grad Sarajevo je bio domaćin Međunarodnom ekonomskom forumu i Evropskoj ljetnjoj školi o radu s mladima. Budući da se Grad Sarajevo namjerava kandidirati za Evropsku prijestolnicu kulture, u cilju razmjene iskustava, posebna pažnja posvećena je saradnji sa Istanbulom (prijestolnicom kulture 2010.) i Mariborom (prijestolnicom kulture 2012.). Na 6. april – Dan grada Sarajeva, češka prijestolnica nam je podarila kulturnu manifestaciju "Dani Praga u Sarajevu".

Gradonačelnik je kazao da Grad u 2011. godini namjerava otvoriti Gradski centar za biznis, planira Prvu fazu sanacije astronomske opservatorije na Trebeviću, te nastavlja sa finansijskom podrškom starih zanata.

„Grad planira nastaviti sa realizacijom Programa pomoći porodiljama/majkama sa djecom, kao i sa programima unapređenja  zdravlja djece i kvalitete života stanovnika u trećoj dobi. U februaru 2011. Grad namjerava kroz projekat „Sarajevo – zdravi grad” uputiti odluku Gradskom vijeću za otpočinjanje procesa pristupanja V fazi Evropske mreže zdravih gradova”, naveo je Behmen i dodao da je predviđen nastavak realizacije projekta: „Posao za sve”, finansiranje javnih kuhinja, "Izgradnju kapaciteta za energetsko upravljanje u gradovima", sanacija Vijećnice, a vjerovatno će krenuti projekat obnove Trebevićke žičare.

„Zasigurno je i Grad Sarajevo doprinio rezultatima koji ohrabruju kad je riječ o projektu „Primarne prevencije u oblasti maloljetničke delinkvencije”. Pokretanje Centra za rehabilitaciju i rekreaciju djece, odnosno SOS Kriznog centra po uzoru na krizne centre u Beču, kvalitetno će doprinijeti smanjenju broja maloljetničkih izvršilaca prekršajnih i krivičnih djela”, kazao je gradonačelnik Sarajeva.

Za 2011.g. planirano je 38 regulacionih planova koji će biti razmatrani na sjednicama Gradskog vijeća. U planu je i iluminacija mosta Ćumurija, te izrada Izvedbenog projekta obnove i uređenja kompleksa Bijele tabije. Sa Općinom Centar nastavit će se radovi na uređenju Koševskog potoka kako bi se zaokružila kompletna sanacija ovog potoka. U 2011.g. planiran je nastavak i završetak projekta postavljanja video-nadzora u općinama Novo Sarajevo i Novi Grad, kao i uspostavljanja dva nadzorna centra.

U narednoj godini bi se trebale održati kulturne manifestacije „Dani Insbruka u Sarajevu” i „Dani Barcelone u Sarajevu”, kao i zajednički koncert filharmonija Sarajeva, Friedrichshafena i Hajdena u povodu 100. godina rođenja osnivača Crvenog križa Henry Dunanta. Predviđeno je, također, postavljanje bista (poprsja) književnicima Dervišu Sušiću, Ćamilu Sijariću i Izetu Kiki Sarajliću, stipendiranje djece i mladih, te postavljanje ledene plohe u “Zetri”.