Na danas održanom tradicionalnom novogodišnjem susretu s novinarima gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen sa zamjenicima Igorom Kamočajijem i Miroslavom Živanovićem  i predsjedateljem Gradskoga vijeća Željkom Lerom osvrnuo se na rezultate postignute u ovoj, te najavio projekte Grada Sarajeva za 2011. godinu. „I pored poteškoća koje su uzrokovane smanjenjem Proračuna Grada Sarajeva od 26,44% ili cca 6.257.115 milijuna KM u odnosu na prošlu godinu, trudili smo se odgovoriti na potrebe i poboljšati kvalitetu života naših građanki i građana”, istaknuo je Behmen.

Gradonačelnik je kazao da projekt „Posao za sve”, za koji je Grad kao i lani izdvojio 1 milijun KM, uspješno je realiziran. U odnosu na prošlu godinu, uvećana su sredstva za realizaciju Programa pomoći porodiljama/majkama s djecom (za 7,27%), stipendiranje djece (za 33,33%) i financiranje javnih kuhinja (za 25%). Behmen je posebice istaknuo projekt maloljetničke delinkvencije, koji je financiran sa 200.000 KM. „Ohrabruju nas podaci MUP-a KS koji navode da je broj maloljetnih izvršitelja prekršajnih i kaznenih djela u prvih devet mjeseci tekuće godine smanjen za 42,1%”, dodao je gradonačelnik.

„Godinu 2010. možemo nazvati godinom početka procesa vraćanja Gradu Sarajevu statusa koji mu pripada i kao jedinici lokalne samouprave i kao glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Ustavni sud FBiH donio je presudu kojom je naložio Kantonu Sarajevo povrat imovine Grada, i djelimičnu presudu o prijenosu mjerodavnosti na Grad Sarajevo, a koje se odnose na privremeno korištenje javnih površina, utvrđivanje lokalnih cesta, zatim na visinu i način plaćanja naknade za postavljanje reklamnih panoa i znakova informiranja u zaštitnom cestovnom pojasu, te na srednje obrazovanje. Očekujemo još jednu presudu gdje će se detaljnije govoriti i o komunalnim djelatnostima“, istaknuo je Behmen i naveo da ovim presudama otvaramo novo poglavlje u povijesti Sarajeva, s ciljem da vratimo grad njegovim građanima i građankama i omogućimo im dostojanstven i kvalitetan život.

U rujnu ove godine krenulo se u treću fazu obnove Vijećnice, koja bi trebala biti završena u svibnju 2012.g. Potom će startati završna faza za koju su sredstva u iznosu od 7,5 milijuna EUR osigurana iz IPA fondova EU. Važno je napomenuti da se Vijećnica obnavlja u potpuno autentičnom obliku kakva je i bila i da njezina namjena mora biti sukladna odluci Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

„Tijekom ove godine aktivni smo bili i na realizaciji projekta racionalnog korištenja energije u gradovima:  u okviru Gradske uprave formiran je savjet koji se bavi ovim pitanjima; izrada Akcijskoga plana održivog korištenja energije u gradovima je u fazi finalizacije, a u pripremi je i otvaranje info-centra za promociju aktivnosti. Pripremamo projekt rekonstrukcije sustava zagrijavanja bazenske i sanitarne vode na Olimpijskom bazenu Otoka, gdje želimo ugraditi solarne kolektore i time značajno smanjiti troškove energije“, istaknuo je Behmen.

Kad je riječ o Spomen-obilježju ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992.-1995., Grad je financirao postavljanje postamenta s imenima 521 ubijenog djeteta. Također, pod pokroviteljstvom Grada, promovirana je knjiga „Zločini nad djecom Sarajeva u opsadi“ koja sadrži imena ubijene djece sa svim identificiranim podacima i fotografijama.

Grad Sarajevo je stupio u kontakt sa Švicarcima koji su izrazili spremnost da pomognu obnovu Trebevićke žičare kroz doniranje opreme koja je u vrlo dobrom stanju (neki su elementi potpuno novi, a neki svega nekoliko godina stari). Švicarci će, također, staviti na raspolaganje svu tehničku dokumentaciju i pružiti tehničku pomoć oko montaže opreme. Grad Sarajevo bi pored nabave nove upravljačke jedinice preuzeo i obvezu njezinog transporta do Sarajeva. Grad je sa Švicarcima potpisao Memorandum o razumijevanju, a obavio je i preliminarne dogovore sa Izaslanstvom EU u BiH da sukladno procedurama dodjele donatorskih sredstava razmotre njegov zahtjev za financiranje obnove Trebevićke žičare.

Gradsko vijeće donijelo je 6 odluka o pristupanju izradi regulacijskih planova (Koševsko brdo, Kovačići, Kovačići Centar, Park šuma-Mojmilo, Ciglane i Ahatovići), utvrdilo 3 nacrta RP (Velešići, Crni vrh i Pofalići), te usvojilo 3 RP (Buća potok I, Podgaj tekija i Crni vrh). Sanacijom radnji i osvjetljenjem ulice Čizmedžiluk nastavljen je Projekt rasvjete Baščaršije. Na temelju ugovora sa Muzejom Sarajevo u 2010.g. nastavljena su i arheološka istraživanja na Bijeloj tabiji.

U partnerstvu s Općinom Stari Grad kompletno je sanirana i popločana ul. Bravadžiluk, a s Općinom Centar završena je II. faza sanacije Koševskog potoka. Pored 4 dragovoljna vatrogasna društva (Vratnik, Bjelave, Alipašin Most i Novo Sarajevo), od ove godine Grad je financirao  rad vatrogasaca Ilidže i Tarčina. Grad je u suradnji s MUP-om KS, iz sigurnosnih razloga, pokrenuo projekt postavljanja videonadzora na 28 lokacija u općinama Novo Sarajevo i Novi Grad.

Grad Sarajevo je jedini iskazao spremnost za izgradnju azila za životinje, potpisavši još prošle godine Sporazum o izradi studije izvodljivosti za izgradnju azila s JU Terapijska zajednica "Kampus" u Rakovici, na čijem se području trebao početi graditi ovaj objekt. I u 2010. Gradska uprava je planirala sredstva za sudjelovanje u ovome projektu. Međutim, druge su se razine vlasti oglušile, iako ih na to obvezuje Zakon.

U 2010. u potpunosti je adaptiran i opremljen prostor Gradskoga centra za biznis, koji će obavljati sve aktivnosti u cilju ostvarenja ekonomskog razvitka grada. U cilju potpore razvitku starih zanata i proširenju turističke  ponude, Grad Sarajevo je s Općinom Stari Grad i KS partner u projektu Kuća zanata. Federalno ministarstvo okoliša i turizma Gradu je odobrilo 7.000 KM za pilot projekt Uvođenje digitalne turističke signalizacije, koji će se realizirati na platou ispred BBI centra, kako bi turisti i građani dobili informacije o turističkoj ponudi grada. Grad je ponovo dobitnik „Zlatne turističke ruže za 2010.g.”, a prema svjetskom turističkom portalu Lonely Planet, Sarajevo zauzima drugo mjesto među 10 najprivlačnijih gradova u istočnoj Europi. U suradnji sa Istočnim Sarajevom podržan je 4. Jahorina fest – Međunarodni festival ekološkog i turističkog filma i promotivnih spotova, kao i 4. polumaraton Sarajevo Olimpija. Grad Sarajevo i Istočno Sarajevo za jedan su glas izgubili domaćinstvo Europskog olimpijskog festivala mladih za 2015.g.

„Uspješno već drugu godinu sa JU Olimpijski bazen realiziramo program promicanja zdravlja djece i kvalitete života stanovnika u trećoj dobi, a od ove godine, na 1. listopada, Međunarodni dan starih osoba, organiziramo izlet na Igman za naše najstarije građane i građanke. Grad će adaptirati te ustupiti na korištenje „Sigurnoj kući” stan koji nam je ustupio SUABNOR-a KS”, istaknuo je gradonačelnik.

Grad je i pored smanjenja proračuna nastavio sufinancirati 11 međunarodnih kulturnih manifestacija, (dvije više – Balet fest i Collegium artisticum), te podržao 27 sportskih manifestacija, koje su od interesa za Grad Sarajevo.  Usvojena je Politika Grada Sarajeva u oblasti kulture za razdoblje 2010.-2012. kako bismo približili kulturu svim slojevima stanovništva, a posebice djeci i omladini (financirat će se odlasci srednjoškolaca u kazalište, podsticati i financirati aktivnosti mladih neafirmiranih bendova, te sufinancirati diplomske radove mladih talentiranih umjetnika).

“Kao i ranijih godina, tako i u 2010. realiziramo projekt postavljanja ledene plohe u “Zetri” i produljenja sezone klizanja, te kroz besplatne termine osiguravamo djeci i mladima grada Sarajeva i šire klizanje na ledu”, Kazao je Behmen.

U sklopu ovogodišnje proslave Dana grada Sarajeva, vraćene su biste književnika Hamze Hume, Petra Kočića i dr. Jovana Kršića u mali park prekoputa zgrade Predsjedništva BiH.

„Iznimno smo sretni što smo bili u prilici podržati i dva najveća kulturna događaja u Sarajevu u 2010. godini: reprezentativnu izložbu djela posvećenu obilježavanju stogodišnjice rođenja sarajevskog, beogradskog, pariškog, a uz sve to bosanskohercegovačkog, europskog i svjetskog slikara Voje Dimitrijevića u Umjetničkoj galeriji BiH, kao i izložbu “Budućnost posthistorije”, bh. umjetnika najvišeg internacionalnog ugleda Brace Dimitrijevića, u atriju sarajevske Vijećnice u dane jubilarnog 50. festivala MESS“, naglasio je gradonačelnik Behmen.

Pokroviteljstvo Perfomansa „8.372…” bh. glumice i autorice Zane Marjanović predstavlja doprinos Grada Sarajeva obilježavanju 15. obljetnice genocida u Srebrenici.

Na planu međunarodne suradnje tijekom 2010.g. grad Sarajevo je bio domaćin Međunarodnom ekonomskom forumu i Europskoj ljetnjoj školi o radu s mladima. Budući da se Grad Sarajevo namjerava kandidirati za Europsku prijestolnicu kulture, u cilju razmjene iskustava, naročita pozornost posvećena je suradnji s Istanbulom (prijestolnicom kulture 2010.) i Mariborom (prijestolnicom kulture 2012.). Na 6. travnja – Dan grada Sarajeva, češka prijestolnica nam je podarila kulturnu manifestaciju "Dani Praga u Sarajevu".

 Gradonačelnik je kazao da Grad u 2011. godini namjerava otvoriti  Gradski centar za biznis, planira Prvu fazu sanacije astronomske opservatorije na Trebeviću, te nastavlja s financijskom potporom starih zanata.

 „Grad planira nastaviti s realizacijom Programa pomoći porodiljama/majkama s djecom, kao i s programima   unapređenja  zdravlja djece i kvalitete života stanovnika u trećoj dobi. U veljači 2011. Grad namjerava kroz projekt „Sarajevo – zdravi grad” uputiti odluku Gradskom vijeću za otpočinjanje procesa pristupanja V. fazi Europske mreže zdravih gradova”, naveo je Behmen i dodao da je predviđen nastavak realizacije projekta: „Posao za sve”, financiranje javnih kuhinja, "Izgradnju kapaciteta za energetsko upravljanje u gradovima", sanacija Vijećnice, a vjerojatno će krenuti projekt obnove Trebevićke žičare.

„ Zasigurno je i Grad Sarajevo doprinio rezultatima koji ohrabruju kad je riječ o projektu „Primarne prevencije u oblasti maloljetničke delinkvencije”. Pokretanje Centra za rehabilitaciju i rekreaciju djece, odnosno SOS Kriznog centra po uzoru na krizne centre u Beču,  kvalitetno će doprinijeti smanjenju broja maloljetničkih izvršitelja prekršajnih i kaznenih djela”, kazao je gradonačelnik Sarajeva.

Za 2011.g. planirano je 38 regulacijskih planova koji će biti razmatrani na sjednicama Gradskoga vijeća. U planu je i iluminacija mosta Ćumurija, te izrada Izvedbenog projekta obnove i uređenja kompleksa Bijele tabije. S Općinom Centar nastavit će se radovi na uređenju Koševskog potoka kako bi se zaokružila kompletna sanacija ovoga potoka. U 2011.g. planiran je nastavak i završetak projekta postavljanja videonadzora u općinama Novo Sarajevo i Novi Grad, kao i uspostavljanja dva nadzorna centra.

U narednoj godini bi se trebale održati kulturne manifestacije „Dani Insbruka u Sarajevu” i „Dani Barcelone u Sarajevu”, kao i zajednički koncert filharmonija Sarajeva, Friedrichshafena i Hajdena u povodu 100. godina rođenja osnivača Crvenog križa Henryja Dunanta. Predviđeno je, također, postavljanje bista (poprsja) književnicima Dervišu Sušiću, Ćamilu Sijariću i Izetu Kiki Sarajliću, stipendiranje djece i mladih, te postavljanje ledene plohe u “Zetri”.

[WPIMPINLINE:7305.jpg]