Na danas održanoj 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva vijećnici su usvojili Odluku o dopuni Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana "Centar Novo Sarajevo". Ovom odlukom od režima zabrane građenja izuzima se lokalitet koji je konceptom plana usvojen od nosilaca pripreme, planiran za izgradnju zgrade amabasade i rezidencije Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije.

Gradsko vijeće donijelo je i Odluku o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće namještenika organa Grada Sarajeva.

Vijećnici su također podržali Odluku o prihvatanju pokroviteljstva Grada Sarajeva nad manifestacijom završnice takmičenja u košarci za muškarce "Final 8" Goodyear lige.

Na današnjem zasjedanju Gradskog vijeća nije usvojen Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe Gradskog vijeća Grada Sarajeva i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Gradske uprave Grada Sarajeva. Također nije prošao  Nacrt Odluke o organizaciji i djelokrugu Gradske uprave.

Iz tehničkih razloga odgođena je Tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva, koja se trebala održati nakon redovne 13. sjednice Vijeća. Vijećnici su trebali razumatrati problematiku o bespravnoj gradnji. Gradsko vijeće je održavanje ove tematske sjednice zakazalo za drugu nedjelju u mjesecu maju.

Izvor: Gradska uprava