Prije usvajanja dnevnog reda 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva, kojom je predsjedavao g. Željko Ler, na prijedlog gradonačenika Alije Behmena, povučen je Prijedlog odluke o transformaciji „PEP“ Društva sa ograničenom odgovornošću za prijenos i emitiranje programa Sarajevo u Javno preduzeće „Gradska radio-televizija Sarajevo“, d.o.o Sarajevo. Gradsko vijeće je usvojilo   Odluku o razrješenju predsjedavajućeg Odbora za budžet i finansije Gradskog vijeća Grada Sarajeva Marina Ivaniševića iz SDP-a, a na njegovo mjesto Gradsko vijeće je imenovalo vijećnicu  Jelenu Misitu.

Prihvaćena je Odluka o razrješenju zamjenika predsjedavajućeg Mandatsko-imunitetske komisije Gradskog vijeća Grada Sarajeva Marina Ivaniševića. Također, dužnosti je razriješena  Jelena Misita s mjesta zamjenice predsjedavajućeg Komisije za jednakopravnost spolova.

Vijećnici Grada Sarajeva su prihvatili Program manifestacije obilježavanja 6. aprila-Dana grada Sarajeva u 2010. godini. Program povodom 6. aprila obuhvata svečanu sjednicu Gradskog vijeća na kojoj će se ovogodišnjim dobitnicima uručiti priznanja Grada Sarajeva, a u okviru programa bit će realizirane  brojne kulturne i sportske manifestacije.

Gradsko vijeće je prihvatilo  Izvještaj o radu Pravobranilaštva Grada Sarajeva u 2009.godini.
Gradski vijećnici utvrdili su nacrte odluka o pristupanju izradi RP „Park-šuma Mojmilo“, RP “Ciglane“ i RP „Ahatovići“ , te  ih  uputili  u javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Vijećnici Grada Sarajeva primili su k znanju Informaciju o uspjehu učenika u srednjim školama na području Grada Sarajeva u školskoj 2008./2009. godini.
Na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva pokrenut je i veći broj vijećničkih inicijativa i pitanja.

Izvor: Odjeljenje za odnose s javnošću Grada Sarajeva